Meld bemiddeling of klacht Fusiegedragsregels

Als volgens u de Fusiegedragsregels zijn overtreden, kunt een klacht en verzoek om bemiddeling indienen door het onderstaande meldingsformulier in te vullen.

Verzoek om bemiddeling

Bij bemiddeling wijst de Geschillencommissie Fusiegedragsregels een of meer bemiddelaars aan. De bemiddelaar kijkt samen met de partijen of er in overleg tot een oplossing kan worden gekomen. Voorwaarde voor bemiddeling is dat alle partijen ermee instemmen.

Behandeling van klachten

Nadat een klacht is ingediend, zal de Geschillencommissie Fusiegedragsregels partijen vragen hun standpunt schriftelijk toe te lichten. Ook vindt er een hoorzitting plaats. Aansluitend doet de geschillencommissie uitspraak. Deze is voor beide partijen bindend. Het is overigens ook mogelijk om tijdens deze procedure nog te vragen om bemiddeling.

Meldingsformulier bemiddeling of geschil

Wilt u een klacht indienen? Vul dan het onderstaande formulier in. Als u bereid bent tot bemiddeling, dan kunt u dat aangeven in het formulier. Alle informatie die u geeft, wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Als u het formulier heeft ingevuld, kunt u het document en de volgende bewijsstukken per e-mail sturen naar serfusie@ser.nl:

  • Volledige (handelsnaam) - uittreksel uit handelsregister.
  • Verwerende partij(en) - uittreksel uit handelsregister.
  • Voeg alle bewijsstukken toe die van belang zijn voor de beoordeling van het geschil/de klacht.
Fusiegedragsregels. Een puzzel.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen? Bekijk dan de veelgestelde vragen. U kunt ook contact opnemen met mr. S.W. (Sophia) Geelkerken, secretaris van de Geschillencommissie Fusiegedragsregels, 070 3499 530, serfusie@ser.nl.