Meld bemiddeling of klacht Fusiegedragsregels

Als de Fusiegedragsregels volgens jou zijn overtreden, kun je een klacht en verzoek om bemiddeling indienen door het onderstaande meldingsformulier in te vullen.

Verzoek om bemiddeling

Bij bemiddeling wijst de Geschillencommissie Fusiegedragsregels een of meer bemiddelaars aan. De bemiddelaar kijkt samen met de partijen of er in overleg tot een oplossing kan worden gekomen. Voorwaarde voor bemiddeling is dat alle partijen ermee instemmen.

Behandeling van klachten

Nadat een klacht is ingediend, zal de Geschillencommissie Fusiegedragsregels partijen vragen hun standpunt schriftelijk toe te lichten. Ook vindt er een hoorzitting plaats. Aansluitend doet de geschillencommissie uitspraak. Deze is voor beide partijen bindend. Het is overigens ook mogelijk om tijdens deze procedure nog te vragen om bemiddeling.

Meldingsformulier bemiddeling of geschil

Wil je een klacht indienen? Vul dan het onderstaande formulier in. Als je bereid bent tot bemiddeling, dan kun je dat aangeven in het formulier. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt.

Als je het formulier hebt ingevuld, kun je het document en de volgende bewijsstukken per e-mail sturen naar serfusie@ser.nl:

  • Volledige (handelsnaam) - uittreksel uit handelsregister.
  • Verwerende partij(en) - uittreksel uit handelsregister.
  • Voeg alle bewijsstukken toe die van belang zijn voor de beoordeling van het geschil/de klacht.

De persoonsgegevens die je via dit formulier aan ons verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving en ons privacybeleid.

Fusiegedragsregels. Een puzzel.

Meer informatie?

Vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact op met mr. M.A.H. (Margot) Schulpen, secretaris van de Geschillencommissie Fusiegedragsregels, 070 3499 530, serfusie@ser.nl.