Home | Taken | Fusiegedragsregels | Veelgestelde vragen | Zijn er situaties waarin van de Fusiegedragsregels mag worden afgeweken?

Zijn er situaties waarin van de Fusiegedragsregels mag worden afgeweken?

Ja, er kunnen bijzondere situaties zijn waarin afwijking van de Fusiegedragsregels kan worden toegestaan. Dat is het geval als sprake is van overmacht. Daarvan is sprake als zich zeer dringende of buiten de macht van de fusiepartijen liggende omstandigheden voordoen, waardoor de Fusiegedragsregels niet (op juiste wijze) kunnen worden nageleefd. Belangrijk is dat uit het enkele feit dat sprake is van een faillissement van één of meer fusiepartijen of van het voornemen om een faillissementsaanvraag in te dienen niet zonder meer overmacht voortvloeit. Er is niet snel sprake van een situatie van overmacht.

Als zich een situatie van overmacht voordoet en de vakbonden niet voor het bereiken van overeenstemming zijn geïnformeerd en gevraagd om hun oordeel over de fusie te geven, dan moeten de fusiepartijen een uitdrukkelijk voorbehoud opnemen in verband met het nog te vernemen oordeel van de vakbonden. In dat geval moeten de vakbonden direct na het bereiken van de overeenstemming over de fusie worden geïnformeerd en worden uitgenodigd voor een bespreking met de fusiepartijen.


 

Fusiegedragsregels
Veelgestelde vragen - Vind het antwoord op je vraag
  Zoeken

Meer informatie