Zicht op

De nieuwe polder

Kim Putters schreef het voorwoord bij het recent uitgegeven boek 'De nieuwe polder'. Met twaalf krachtige voorbeelden laat deze bundel zien hoe samenwerking in de nieuwe economie essentiële veranderingen op sociaal, ecologisch en economisch vlak mogelijk maakt.

Leestijd: 3 minuten

Column van:

Kim Putters
Kim Putters,
Voorzitter SER

In het voorwoord, dat hieronder volledig is weergegeven, onderstreept Putters niet alleen het belang van een overlegeconomie maar benadrukt hij ook de noodzaak van een actieve doe-economie, met praktische oplossingen voor een inclusieve toekomst.

SER-voorzitter Kim Putters in gesprek in Cafe De Buurman in Hardinxveld-Giessendam
SER-voorzitter Kim Putters in gesprek in Deelcafé De Buurman in Hardinxveld-Giessendam | Foto Dirk Hol

Nederland staat voor grote uitdagingen op veel beleidsterreinen. Van de stikstof- tot de klimaatcrisis, en van de grote woningnood tot groeiende armoede; parlement en kabinet zullen met vernieuwende langetermijnmaatregelen moeten komen om deze problemen het hoofd te bieden. De Sociaal-Economische Raad (SER) zal het nieuwe kabinet en het parlement vanuit brede welvaart adviseren, gericht op de duurzame en inclusieve sociaaleconomische ontwikkeling van Nederland. Opgericht in 1950, is de SER de belichaming van ons poldermodel: in de SER zetelen ondernemers, werknemers en onafhankelijke kroonleden. Veronderstelde tegengestelde belangen komen samen in de SER, waaruit vervolgens een breed gedragen consensus wordt bereikt.

Dit huidige tijdperk van grote uitdagingen en vaak ook scherpe tegenstellingen vraagt om die samenwerking. Er zijn oplossingen nodig die niet van bovenaf worden opgedrongen, maar die breed gedragen worden in de samenleving. Eerder bepleitte ik in Het Financieele Dagblad dat we, om deze oplossingen het hoofd te bieden, geen vechteconomie maar een overlegeconomie nodig hebben. In een vechteconomie vecht iedereen vanuit zijn eigen belang voor de schaarse middelen, menskracht en natuurlijke hulpbronnen. In een overlegeconomie proberen we rechtvaardige keuzes te maken, zodat iedereen de grote transities in de samenleving kan meemaken.

De essaybundel De nieuwe polder laat zien dat een overlegeconomie noodzakelijk, maar niet afdoende is. We hebben ook een doe-economie nodig vol met pioniers die door actie laten zien dat we op een andere manier kunnen samenwerken en waarde kunnen creëren. De essaybundel leert ons dat we waarde anders kunnen berekenen, anders nieuwkomers kunnen verwelkomen, anders met onze grond om kunnen gaan en op een andere manier kunnen werken, leren en financieren. De nieuwe polder laat ook zien dat pioniers niet hoeven te wachten op nieuwe wetgeving, maar nu al kunnen starten.


Gerelateerde artikelen


De nieuwe polder is volgens de essaybundel een polder waarbij tal van organisaties en burgerinitiatieven slimmer en effectiever met elkaar samenwerken. Hierbij komen ook nieuwe partijen om de hoek kijken die kunnen bijdragen aan een oplossing. Denk aan nieuwe burgerinitiatieven die mogelijk zijn omdat burgers zich steeds beter weten te organiseren. Impactinvesteerders die maatschappelijk rendement in plaats van financieel rendement voorop stellen. Of sociaal ondernemers die op een ondernemende manier hun idealen willen verwezenlijken. Een succesvolle overheid werkt in de nieuwe polder met al deze partijen effectief samen en investeert in capaciteit om deze samenwerking succesvol te laten zijn. Een succesvolle polder biedt ruimte aan nieuwe initiatieven.

De essaybundel is gemaakt ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van Social Finance NL. Vijf jaar geleden sprak mijn voorganger Mariëtte Hamer tijdens de lancering de hoop uit dat steeds meer organisaties willen investeren in maatschappelijk rendement. Sinds die lancering heeft Social Finance NL een stevige organisatie opgebouwd met een indrukwekkend aantal partners, projecten en financieringen. Ik feliciteer Social Finance NL met deze mijlpaal en vertrouw erop dat de komende vijf jaar haar impact verder zal worden vergroot.
Bernard ter Haar en Ruben Koekoek hebben een prachtig en veelzijdig boek samengesteld, dat parlement en kabinet goed kunnen gebruiken. Zodat de essays in dit boek niet slechts een toekomstbeeld creëren, maar het begin zijn van een nieuwe realiteit: de nieuwe polder. Waarin we naar elkaar luisteren en er rechtvaardige keuzes worden gemaakt voor een duurzame, welvarende en inclusieve samenleving.

  Voorkant van bundel 'De Nieuwe Polder'. Het boek is verkrijgbaar via elke (online) boekhandel of via Uitgeverij Walburg Pers.  


Meer lezen? Zicht op verschijnt ook 4 keer per jaar als papieren tijdschrift.

Abonneer nu gratis


Bouwerken in de stad. © Wilmar Dik