Zicht op

Leven lang ontwikkelen in Zuid-Holland: Geen vage beloftes, maar harde doelstellingen

Koploper worden op het gebied van een leven lang ontwikkelen. Dat willen de meer dan 66 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid die de Human Capital Agenda in Zuid-Holland hebben ondertekend. Programmamanger Henk Bakker en beleidsadviseur Bas van den Barg vertellen hoe zij dit aanpakken.

Tekst: Dorine van Kesteren | Leestijd: 4 minuten 

Aan het woord:

Henk Bakker
Henk Bakker,
programmamanager bij de Economic Board Zuid-Holland
Bas van den Barg
Bas van den Barg,
beleidsadviseur bij de provincie Zuid-Holland
 
 

De Zuid-Hollandse Human Capital Agenda moet een antwoord bieden op de knelpunten op de arbeidsmarkt. De doelen: zorgen dat werkgevers in de provincie beschikken over voldoende mensen met de juiste opleiding en skills, tekorten oplossen én een leercultuur ontwikkelen. De agenda – in 2019 gelanceerd en in 2022 vernieuwd – is een initiatief van de Economic Board Zuid-Holland, die bestaat uit bestuurders van lokale en regionale overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen.

Leren aan de keukentafel
Aan de slag aan de keukentafel | Foto: Shutterstock / fizkes

Waarom is een leven lang ontwikkelen zo belangrijk?

Henk Bakker, programmamanager bij de Economic Board Zuid-Holland: “Talloze bedrijven kunnen onvoldoende gekwalificeerd personeel vinden. Tegelijk is er een groot onbenut arbeidspotentieel van mensen die (meer) willen en kunnen werken. Daar komt bij dat de economie verandert. Door robotisering, digitalisering en verduurzaming verdwijnen, veranderen en ontstaan (nieuwe) banen. Hiervoor is het nodig dat mensen hun kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen. Om inzetbaar te blijven in het eigen werk, werk te vinden of over te stappen naar een beroep van de toekomst.”

Jullie doen niet aan vage beloftes en mooie intenties

Bakker: “Een leven lang ontwikkelen moet hoger op de agenda komen en wij helpen werkgevers en werknemers daarbij. We werken met concrete afspraken en harde doelstellingen, die we voortdurend monitoren en evalueren. Tot nu toe hebben we onder meer 6.000 werknemers aan bij- of omscholing geholpen en 1.500 intersectorale van-werk-naar-werktrajecten gerealiseerd. In totaal lopen er 17 projecten in de sectoren energie, techniek en IT.”

Wat voor projecten?

Bas van den Barg, beleidsadviseur bij de provincie Zuid-Holland: “Per sector en op regionaal niveau sluiten we deelakkoorden over ontwikkeling en van-werk-naar-werkbegeleiding. Met deelakkoord WE-IT bijvoorbeeld willen we 3.000 mensen omscholen richting IT en digitalisering. Onderdeel daarvan is The Young Digitals, waarbij jongeren die zijn vastgelopen in dienst komen van een sociale onderneming en worden opgeleid tot digitale marketeer. Een ander voorbeeld is de GWW DigiCampus, waar werknemers in de grond-, weg- en waterbouw leren om digitale technologieën te gebruiken in hun werk.”

Leren en ontwikkelen is niet voor iedereen vanzelfsprekend

Bakker: “Dat geldt zeker voor praktisch opgeleiden en oudere werknemers met een eenzijdig arbeidsverleden. Uit onderzoek blijkt dat werkenden eerder in de ontwikkelingsstand komen als zij het gevoel hebben dat ze zelf de regie kunnen nemen over hun loopbaan, zonder afhankelijkheid van hun werkgever. Ons deelakkoord WIJJIJ helpt daarbij. In deze online omgeving kunnen mensen thuis aan de keukentafel aan de slag met potentiële opleidingen en banen. Werkgever en werknemer worden aan elkaar gekoppeld op basis van skills, talent en drijfveren. Dit levert vaak verrassende matches op. Want waarom zou een logistiek medewerker die graag sleutelt aan z’n oldtimer ook geen goede automonteur kunnen zijn? Werkenden worden zo op ideeën gebracht en de drempel naar een opleiding of overstap wordt lager.”

‘Ontwikkelen staat niet gelijk aan een terugkeer naar de schoolbanken’

Wat is er nog meer nodig om een leercultuur te creëren?

Bakker: “Net als de commissie-Borstlap pleit ik voor een individuele leerrekening: mensen kiezen eerder voor scholing als zij een ‘eigen’ budget hebben. Verder is het belangrijk dat opleidingen aansluiten bij de praktijk. Het moet beter voor het voetlicht komen dat ontwikkelen niet hetzelfde is als een terugkeer naar de schoolbanken. Mensen doen ook werkende weg kennis en ervaring op. Daarom stimuleren wij werkgevers om creatief te werven: niet alleen kijken naar diploma’s, maar ook naar skills. Neem ook eens iemand aan die niet precies in het plaatje past. Dit is een breuk met decennia HR-beleid – en dus een kwestie van een lange adem.”

‘Neem ook eens iemand aan die niet precies in het plaatje past’


Gerelateerde artikelen


Op het vlak van een leven lang ontwikkelen zijn er heel veel subsidieregelingen

Bakker: “Inderdaad, de middelen zijn erg versnipperd. In Zuid-Holland hebben we met circa 5 miljoen euro subsidie van de provincie ongeveer 30 miljoen cofinanciering van de partners gegenereerd. Daarnaast maken we gebruik van het Nationaal Groeifonds van het Rijk en de O&O-fondsen van een aantal deelnemende sectoren. Het zou goed zijn als er één regeling komt met één pot geld.”

Van den Barg: “Het is ook verstandig om alle bestaande projecten en initiatieven te stroomlijnen. Zo zijn er in Zuid-Holland maar liefst 235 lokale initiatieven die de instroom in de techniek bevorderen. Met onze hulp wordt er nu een overkoepelende techniekcoalitie ontwikkeld. Als er meer bedrijven en scholingsinstituten bij betrokken zijn, ontstaat er een netwerk van partijen die dwarsverbanden kunnen leggen. Stel dat je werkenden in de tuinbouw gaat scholen in digitalisering, dan kunnen zij wellicht ook aan de slag in bijvoorbeeld de grond-, weg- en waterbouw.”

Wat kan de SER betekenen?

Bakker: “Wij zijn heel blij met de database van goede praktijkvoorbeelden. Ook de kennisdelingsbijeenkomsten met mensen uit het hele land zijn inspirerend. Bij elkaar in de keuken kijken, van elkaar leren – dat geeft een boost.”


Meer lezen? Zicht op verschijnt ook 4 keer per jaar als papieren tijdschrift.

Abonneer nu gratis


Zicht op... magazine SER
Studenten in actie in loods van het Zadkine College in Rotterdam, ze leren hier hoe te werken in een magazijn. Foto: Frank de Roo