Zicht op

Visie op de economie van de toekomst

Welk kabinet er ook komt, voor álle inwoners van Nederland is het van belang om in een duurzaam huis in een veilige leefomgeving te wonen en zekerheid te hebben over goed, veilig en gezond werk. Voor álle bedrijven is het van belang om te kunnen rekenen op een betrouwbare overheid die heldere keuzes maakt, richting geeft aan de toekomst en niet over vier jaar ineens een andere kant uitgaat.

Leestijd: 2 minuten

Column van:

Kim Putters
Kim Putters,
Voorzitter SER

Nederland heeft een wenkend perspectief nodig. Daarom heeft de SER deze maand een toekomstvisie gepresenteerd: Perspectief op brede welvaart in 2040 | Bouwen aan de economie van de toekomst. Die visie begint met een analyse van de uitdagingen waarmee Nederland aan de slag moet. Daarna volgen onze aanbevelingen aan het nieuwe kabinet om de economie, de samenleving en de fysieke ruimte toekomst-proof te maken.

Man houdt een kind in de lucht vast
Foto: Shutterstock / Evgeny Atamanenk

De SER-toekomstvisie is een agenda voor duurzame, brede welvaart. Waar willen we als land in de toekomst ons geld mee verdienen? Wat doen we om ondernemerschap te stimuleren? In welke sectoren en technologieën willen we als land vooroplopen? Hoe zorgen we voor voldoende geschoold personeel? Welke voorwaarden stellen we aan goed werk? Hoe creëren we gelijke kansen?

Er liggen enorme kansen voor Nederland als we nu investeren in de sleuteltechnologieën van de toekomst. Denk aan voedseltechnologie en chipfabricage, kunstmatige intelligentie, hightech maakindustrie en industriële biotech. Er liggen grote kansen voor Nederland als we nu investeren in de verduurzaming van de maakindustrie. En ook als we de landbouw een duurzaam perspectief bieden, een uitweg uit de stikstofcrisis, met oog voor het verdienvermogen, de betrokken families, de leefbaarheid van het platteland en de sociale cohesie in regio’s.


Gerelateerde artikelen


Voorwaarde is dat de basis op orde moet zijn. Laten we blijven investeren in vitale sectoren als onderwijs, zorg en veiligheid en in een inclusieve arbeidsmarkt, zodat iedereen gelijke kansen krijgt en iedereen mee kan doen. Zorg dat werkenden makkelijk om- en bijscholing kunnen krijgen en ondersteuning in de vorm van-werk-naar-werk-trajecten, zodat mensen mee kunnen bewegen met de veranderingen op de arbeidsmarkt. Een leven lang ontwikkelen hoort normaal te zijn.

Het nieuwe kabinet staat voor cruciale keuzes. Het hele parlement staat voor cruciale keuzes. Onze oproep is: zorg ervoor dat het economisch beleid zo breed mogelijk draagvlak heeft. Ga de dialoog aan met maatschappelijke partners. Alleen samen komen we tot realistische oplossingen voor de opgaven waar we voor staan.
Het gaat om onze toekomst en die van de komende generaties. Laten we samen optrekken richting 2040. Samen brengen wij de brede welvaart voor iedereen dichterbij.


Meer lezen? Zicht op verschijnt ook 4 keer per jaar als papieren tijdschrift.

Abonneer nu gratis


Zicht op... magazine SER
Bouwerken in de stad. © Wilmar Dik
Plaatsen van zonnepanelen als geluidsschermen langs de snelweg.