Zicht op

Terugblik SER Topvrouwen United 2023: ‘Lead a better future’

Op 25 mei vond het SER Topvrouwen United event van 2023 plaats. Tijdens het event kwamen topvrouwen uit de SER topvrouwen database, toptalent en ambassadeurs bijeen om samen werk te maken van een gelijkwaardig speelveld voor ambitieuze vrouwen.

Leestijd: 5 minuten

Tijdens 'Lead a better future: creating an equitable career path for women' stond dan ook centraal hoe de community van topvrouwen uit de database, toptalent en ambassadeurs deze ambitie kunnen realiseren.

Topvrouwen united 2023
Topvrouwen United 2023 | Foto:: Melanie Lemahieu

It takes a village

Zo opende SER-voorzitter Kim Putters dan ook zijn speech met ‘Lead a better future, it takes a village.’ De uitdrukking verwoordt de noodzaak van en onze behoefte aan sociale structuren. “Een kind heeft meer nodig dan ouders. Het heeft vrienden, verdere familie en buren nodig die het kunnen geven waarin ouders niet kunnen voorzien. En de ouders hebben de steun van hun ouders en van vrienden nodig om raad te kunnen vragen. Die sociale structuren hebben we allemaal nodig. Het geeft ons kracht, inspiratie, vriendschap, vertrouwen, hulp, verbondenheid en zingeving.”

“De uitdrukking laat mijn inziens ook zien welke verantwoordelijkheid wij als mens dragen voor de samenleving waarbinnen de jongere generatie opgroeit. Willen we een samenleving waarbinnen vrouwen in het bedrijfsleven bijna een vijfde minder verdienen dan mannen? En de doorstroming van vrouwen naar top en subtop achterblijft? Of willen we een samenleving waarin een ieder ongeacht gender, afkomst, geaardheid en beperking volwaardig mee kan doen en gelijkwaardig behandeld wordt? Een samenleving waarin je als vrouw dezelfde doorstroomkansen en financiële mogelijkheden hebt als een man?”

Met deze woorden riep de SER-voorzitter de genodigden op de kracht van de community te omarmen en in te zetten voor een inclusieve samenleving met gelijkwaardige kansen voor vrouwelijk toptalent. Voor nu én de toekomst.

Tijdens de talkshow die hierop volgde werd door de sprekers nader ingegaan op good practices om dit te realiseren. Onder moderatorschap van dagvoorzitter Jet de Boer Lasseur, deelden Ruud Joosten (CEO Koninklijke BAM Groep), Serpil Tascioglu (Directeur Global Food Innovation & Strategy bij Unilever), Jeanne Martens (VU-onderzoeker - bekend van onder andere 'De netwerk-kikker wakker kussen’, ondernemer), Karima Almoujy (Application Engineer ASML, Head of Global Shapers bij Amsterdam HUB), Claudia Zuiderwijk (CEO GVB) en Engbert Verkoren (CEO Conclusion) hun inzichten hiervoor.

Systeemverandering als noodzaak

Een gelijkwaardig speelveld vraagt om een cultuurverandering, zodat vrouwelijk toptalent gelijkwaardige doorstroomkansen krijgt en authentiek kan zijn. Zoals Engbert Verkoren verwoordde: “Breng de vrouw niet naar de top, maar de top naar de vrouw. Er is een systeemverandering nodig.” Oftewel: ‘Don’t fix the women, fix the system’.

De basis op orde

Om die cultuurverandering binnen organisaties mogelijk te maken, moet de basis op orde zijn. En dat betekent de verankering van D&I-beleid en commitment vanuit de top. “Zo illustreerde Claudia Zuiderwijk hoe GVB strategisch inzet op een inclusieve werkomgeving. "Inclusiviteit gaat om het goed omgaan met uitsluitingsmechanismen. Daarom zetten we in de eerste plaats in op bewustwording van aannames en biases. Daarnaast vieren we verschillen en dat diversiteit er mag zijn, onder andere met Keti Koti en Gay Pride. Maar ook door een gelijkwaardig salarisbeleid en inclusief CAO. Tot slot, tonen wij ook onze trots op die diversiteit van mensen die wij binnen onze organisatie hebben.”

Ook binnen de Koninklijke BAM-groep wordt gewerkt aan een inclusieve organisatie. CEO Ruud Joosten: “We hebben absoluut diversiteit nodig om het meest duurzame bouwbedrijf te worden. Er is nog een heel lange weg te gaan, zeker in onze sector. We zijn met verschillende D&I-programma’s gestart. Onlangs hebben we een tool geïntroduceerd, waar medewerkers iedere drie maanden kunnen aangeven hoe ze zich voelen.”

De waarde van mentor- en sponsorschap

Om dat systeem te veranderen werden ook inzichten geboden voor het vergroten van sociaal kapitaal, in de vorm van mentor- of sponsorschap en het openstellen van netwerken voor toptalent. Zo vertelt toptalent Serpil over haar eigen ervaringen met het vergroten van haar sociaal kapitaal onder het sponsorschap van voormalig Unilever CEO, Paul Polman. “Hij gaf mij toegang tot zijn brede netwerk. Daardoor kreeg ik heel veel zichtbaarheid in de organisatie. Daar heb ik ontzettend veel aan gehad.” Toptalent Karima put uit een mentorschap voor het vergroten van haar sociaal kapitaal: "Ik ben ingenieur en vaak de enige vrouw. Mijn moeder leerde mij: Je moet je werk doen, je hoeft niet op te vallen. Mijn mentor Yardena Shitrit leerde mij dat ik juist wel mag shinen.”

‘You can’t be, what you can’t see’

Naast een mentor- of sponsorschap, kunnen ook rolmodellen bijdragen aan het vergroten van sociaal kapitaal. Immers, zoals Marian Wright Edelman oorspronkelijk verwoordde: ‘You can't be what you can't see.’ Dit ondervond ook Nancy Poleon, oprichter en eigenaar van BrandedU en Branded Personalities. “Gedurende mijn carrière realiseerde ik mij dat het OK is om je prestaties zichtbaar te maken omdat je daarmee andere mensen inspireert. Dat ik door mijn zichtbaarheid en personal brand andere vrouwen die ook een succesvolle carrière willen, kan helpen. Ik was het namelijk zat om overal de enige vrouw te zijn en al helemaal de enige persoon van kleur. Ik geloof dat jezelf zichtbaar maken niet alleen je eigen positie vergroot omdat de spotlight op je staat, maar dat je daarmee ook andere vrouwen kan laten zien dat ze daar ook kunnen komen."

Jezelf zichtbaar maken, is ook een formule waarin onderzoeker Jeanne Martens gelooft. In haar proefschrift ‘De netwerk-kikker wakker kussen’ gaat ze nader in op vrouwen in relatie tot netwerken. Daarin constateert ze dat vrouwen hun netwerk, nog beter kunnen benutten. Haar advies luidt dan ook: “Weet hoe het werkt – of probeer uit te vinden hoe de hazen lopen, wees zichtbaar en neem echt de tijd om te netwerken.”

Pay it forward’ en het openstellen van netwerken

Daarnaast kun je cultuurverandering teweegbrengen door als leider de kansen door te geven die je zelf gekregen hebt. Immers, leiderschap is geen solo-prestatie maar iets dat je samen doet. Zo verwoordde SER-kroonlid en toptalent Luce van Kempen in haar keynote: "Het gaat om het omarmen dat jouw ‘legacy' niet alleen is gebouwd op je persoonlijke prestaties, maar op de schouders van anderen. En dat het niet alleen gaat om wat jij bereikt hebt in het hier en nu, maar, en misschien nog wel meer, om de impact die dat heeft op de toekomstige generaties." Wanneer je die geprivilegieerde positie bereikt hebt op de schouders van anderen, geef de fakkel dan door aan de volgende. Wees je bewust van hoe je van betekenis kunt zijn voor anderen.

De kracht van een community

De opgave waar we voor staan – systemische cultuurverandering voor een gelijkwaardig speelveld voor divers talent – is een grote. Daarvoor is een sterke community nodig die gecommitteerd is om hier verandering in te brengen. Zoals Luce van Kempen verwoordde: “Het leiden van een betere, inclusieve, duurzame toekomst doe je niet, nee kan je niet alleen. Zeker niet met de complexiteit van vraagstukken waar we mee te maken hebben en alle wijsheid, veerkracht en moed die we daarin van leiderschap vragen. Dus als we het hebben over ‘Leid een betere toekomst’ en een gelijk speelveld voor alle vrouwen, dan kunnen we dat alleen bereiken als het hele ecosysteem samenwerkt.”

De handschoen ligt er, laten we hem samen oppakken.
Lead a better future, it takes a village.


Meer lezen? Zicht op verschijnt ook 4 keer per jaar als papieren tijdschrift.

Abonneer nu gratis


Zicht op... magazine SER
SER Topvrouwen
Diversiteitiportaal