Wat is de relatie tussen een arbeidsongeval en het beroep dat iemand uitoefent?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft een rapport uitgebracht over de relatie tussen een mogelijk arbeidsongeval en het beroep dat iemand uitoefent. Het rapport laat zien dat in 2021 ruim een kwart van de slachtoffers van een arbeidsongeval met verzuim, een technisch beroep had (26,3 procent).

automonteur © Shutterstock

Voor de beroepen in zorg en welzijn en in transport en logistiek ging het om respectievelijk 16,1 en 14,9 procent. Kijkend naar het aantal werkenden per beroepsklasse, dan wordt de top drie gevormd door transport en logistiek, techniek en de agrarische sector. Automonteurs zijn het vaakst slachtoffer van een arbeidsongeval met verzuim: 5,6 procent.

Lees het CBS-rapport

In 2021 hadden 196 duizend werkenden tussen 15 en 75 jaar een ongeval tijdens het werk. Bij ruim de helft leidde dit tot één of meerdere dagen verzuim; bij driekwart tot vier dagen of meer verzuim. Mannen, jonge werkenden tot 25 jaar, 45-plussers en uitzendkrachten hebben een verhoogde kans op een arbeidsongeval. 

Oorzaken

De meest genoemde oorzaken van arbeidsongevallen met minimaal één dag verzuim zijn:
Psychische overbelasting (bijna een op de vijf werkenden);
Vallen, inclusief uitglijden en struikelen;
Fysieke overbelasting.

Arbeidsongevallen terugdringen

Arbeidsongevallen kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor het slachtoffer zelf, maar ook voor diens directe omgeving en voor de werkgever. De overheid, brancheorganisaties en werkgevers proberen het aantal arbeidsongevallen zo veel mogelijk terug te dringen door:
Het creëren van een veilige werkomgeving;
Het vergroten van het bewustzijn rondom veiligheid en gezond werken;
 En het aanbieden van cursussen gericht op veilig werken. 

Gerelateerde SER-handreikingen


Wat is het SER Arboplatform?

De SER ziet het als zijn taak om goede arbeidsomstandigheden in Nederland te stimuleren. Het SER Arboplatform is het centrale punt van sociale partners over gezond en veilig werken. Werkgevers, werknemers en arbodeskundigen kunnen er terecht voor al hun arbovraagstukken.

Wil je weten wat er in de Arbowet staat en hoe je deze toepast?


Arbeidsveiligheid en de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Het vertrekpunt van de veiligheidsaanpak is het inventariseren van de risico’s in de RI&E (50% van bedrijven heeft nog geen RI&E) en een bijbehorend plan van aanpak op te stellen met maatregelen. De veiligheidsaanpak draait vervolgens om het doorlopen van negen stappen die op meerdere vlakken specifieke kennis, vaardigheden en een manier van denken vereisen om de aanpak succesvol te laten zijn. Met name op het gebied van effectieve en doelgerichte communicatie valt veel winst te behalen.

Wil je meer informatie over de RI&E? Of zoek je tools om zelf een RI&E te maken? Ga naar het dossier RI&E.