Publicatie

Handreiking taal en veiligheidheidsrisico's

Miscommunicatie kan een probleem zijn op de werkvloer. Bedrijven zoeken naar maatregelen om problemen door taal te beheersen. De vernieuwde handreiking Taal en veiligheidsrisico’s biedt praktische handvatten om taal als oorzaak van onveilige situaties op het werk in te schatten. Ook biedt de handreiking bijpassende maatregelen en achtergrondinformatie.

Voor wie is de arbo handreiking bedoeld?

De handreiking Taal en veiligheidsrisico’s richt zich in eerste instantie op vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties. Zij kunnen teksten uit de handreiking overnemen in de sectorale arbocatalogus en deze meer toespitsen op hun branche. Maar ook werkgevers en werknemers kunnen de handreiking voor hun eigen bedrijf gebruiken.

Meer weten over arbo, de toepassing van de Arbowet en goede arbeidsomstandigheden?

Dit staat er in de Arbowet en zo pas je ‘m toe.