Publicatie

SER-handreiking Arbeidsveiligheid | Aanpak voor betere veiligheidsprestaties

Deze handreiking biedt de helpende hand bij het groeien in arbeidsveiligheid. Een helpende hand bij het starten, doorgaan en doorgroeien naar een veilig werkende arbeidsorganisatie.

Download de handreiking

Het voorkomen van arbeidsongevallen

In deze handreiking beperken we arbeidsveiligheid tot het voorkomen van arbeidsongevallen; dat wil zeggen ongevallen op het werk die ontstaan door mechanische, chemische, biologische of fysieke oorzaken. Veiligheid is een belangrijk onderwerp dat iedere werkgever en werknemer aangaat. Iedereen wil tenslotte weer heel thuiskomen.

Samenvatting

De SER heeft van de handreiking ook een samenvatting gemaakt. Deze samenvatting beschrijft in het kort de zeven stappen die je moet zetten om de veiligheidsprestaties op de werkvloer aan te pakken en te verbeteren. En hoe je ongevallen en schade op het werk kunt vermijden. Het is een verkorte weergave van de handreiking. Wil je meer weten? Raadpleeg dan de volledige handreiking Arbeidsveiligheid. Hierin staan de stappen uitgebreider beschreven en vind je bronnen om nog dieper op de stof in te gaan.

Download de samenvatting

Doelgroep

Zowel de handreiking als de samenvatting zijn bedoeld voor mkb-bedrijven. Voor bedrijven met een klein aantal mensen in dienst, maar ook voor middelgrote bedrijven. In de handreiking staan praktische richtlijnen voor het opzetten van een Veiligheidsaanpak. De toon is luchtig, met sport als metafoor. De sportmetafoor maakt de informatie meer aansprekend voor werkgevers, personeelsvertegenwoordiging en arbodeskundigen.


Wat zegt de wet?

Werken brengt risico’s met zich mee. Ieder jaar worden tienduizenden mensen in Nederland getroffen door een arbeidsongeval of beroepsziekte − soms met fatale gevolgen. De Arbowet is erop gericht deze risico’s te minimaliseren en alle werkenden te beschermen tegen onveilige en ongezonde omstandigheden. Die risico’s zijn zeer divers en lopen per sector sterk uiteen. De wet bevat dan ook een breed scala aan richtlijnen en bepalingen. Bijvoorbeeld regels over blootstelling aan gevaarlijke stoffen, licht en geluid, bepalingen over werkdruk, persoonlijke beschermingsmiddelen en nachtdiensten. Meer weten over arbo, de toepassing van de Arbowet en goede arbeidsomstandigheden? Dit staat er in de Arbowet en zo pas je ‘m toe.

Afbakening

Buiten deze handreiking vallen de gebeurtenissen en situaties die gevolgen hebben voor de gezondheid op langere termijn. Denk aan de gevolgen van langdurige blootstelling aan stoffen. Bijvoorbeeld het ontstaan van gezondheidsproblemen door het langdurig werken met asbest. Ook gaan we niet in op stress en andere vormen van psychosociale arbeidsbelasting (psa), zoals mentale klachten door bijvoorbeeld pesten of discriminatie op de werkvloer. Allemaal belangrijke onderwerpen, maar de focus van deze handreiking ligt op het voorkomen van fysieke arbeidsongevallen.

Wat is het SER Arboplatform?

De SER ziet het als zijn taak om goede arbeidsomstandigheden in Nederland te stimuleren. Het SER Arboplatform is het centrale punt van sociale partners over gezond en veilig werken. Werkgevers, werknemers en arbodeskundigen kunnen er terecht voor al hun arbovraagstukken.

Ga voor meer informatie naar het SER Arboplatform
Wil je weten wat er in de Arbowet staat en hoe je deze toepast?