OCW-minister Dijkgraaf in gesprek met HEMA CEO over diversiteitsambities

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Robbert Dijkgraaf heeft vandaag een bezoek gebracht aan het hoofdkantoor van HEMA om te praten over diversiteit.

Minister van OCW aan tafel bij de HEMA © Ministerie van OCW

Aanleiding van het bezoek is de naderende deadline voor grote vennootschappen – op 31 oktober 2023 – om in het SER Diversiteitsportaal te rapporteren over ambities en plannen van aanpak voor een evenwichtiger man-vrouwverhouding in de (sub)top. Ook de HEMA valt onder deze wet. Om meer te weten te komen over de D&I-ambities en good practices van de organisatie, ging de minister in gesprek met HEMA CEO Saskia Egas Reparaz en de subtop van de organisatie.

D&I-aanpak Hema

Het bezoek begon op het HEMA hoofdkantoor in Amsterdam, gevolgd door een bezoek aan een lokaal filiaal. Tijdens het bezoek werd gediscussieerd over waarom en hoe HEMA diversiteit en inclusie in de organisatie bevordert.

Saskia Egas Reparaz: “We omarmen bij HEMA de kracht van de verschillen, die leiden juist tot verschillende perspectieven. Dat geeft discussie en dat leidt tot de beste resultaten". Minister Dijkgraaf benadrukte het belang van een diverse top in bedrijven en hoe dit de bedrijfsprestaties kan verbeteren: “Goed om te zien dat HEMA serieus werk maakt van een inclusieve werkvloer. Ik vind dat ieder bedrijf ernaar moet streven een afspiegeling van de samenleving te zijn. Daarbij hoort ook een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen in topfuncties".

HEMA heeft specifieke maatregelen genomen om diversiteit te bevorderen, zoals het uitbreiden van geboorteverlof, het opzetten van de interne werkgroep HeyPride om begrip voor de LHBTIQ+-gemeenschap te vergroten en Jong HEMA, een intern initiatief voor collega's tot 35 jaar. D&I is een integraal onderdeel van HEMA's cultuur. HEMA is ook een van de ondertekenaars van het Charter Diversiteit.

Rapportageverplichting voor bedrijven

Bedrijven hebben tot 31 oktober 2023 de tijd om te rapporteren over streefcijfers en de man-vrouwverhouding in de (sub)top via het SER Diversiteitsportaal. Dit is een vereiste voor grote bedrijven onder de wet 'Ingroeiquotum en streefcijfers' die sinds 2022 van kracht is. De SER ondersteunt bedrijven bij het implementeren van deze wet voor meer genderdiversiteit in de top van het bedrijfsleven.