Zicht op

Het wordt hoog tijd om de dingen anders te doen

De samenleving staat voor grote opgaven. Een daarvan is een meer duurzame omgang met onze leefomgeving, grondstoffen en klimaat, ook met het oog op volgende generaties. Een andere is niemand achterlaten; zorgen dat iedereen mee kan doen.

Leestijd: 3 minuten

Column van:

Kim Putters
Kim Putters,
Voorzitter SER

Het mooie is dat die twee opgaven elkaar raken in het streven naar diversiteit en inclusie. Sterker: diversiteit en inclusie zijn niet alleen randvoorwaarden voor de transities waar we voor staan, maar ook de versnellers ervan. Door iedereen mee te nemen in de transities, komen we tot betere, slimmere, toekomstbestendige oplossingen die ook nog eens breder worden gedragen. We hebben alle talenten, ervaringen, perspectieven en invalshoeken van mensen nodig om ons land, om de wereld te vergroenen én om de tegenstellingen te verkleinen.

Diversity Day
Diversity Day 3 oktober 2023 | Foto: SER / Sacha Verheij

Diversiteit gaat over de mate waarin organisaties en bedrijven de aanwezige verschillen in de samenleving weerspiegelen. Inclusie gaat over de manier waarop organisaties met diversiteit omgaan. In een inclusieve organisatie voelt iedereen zich thuis en krijgt iedereen de kans om mee te doen. In een inclusieve organisatie durven mensen het aan om vraagtekens te zetten bij alles wat als ‘normaal’ wordt gezien. Het lef om geschreven en ongeschreven regels te bevragen, is iets wat we heel hard nodig hebben. Het wordt hoog tijd om de dingen anders te doen dan we altijd deden. We moeten een pad verkennen dat we nog niet eerder hebben gelopen.

Steeds meer bedrijven beginnen het belang van diversiteit en inclusie in te zien. Dat heeft natuurlijk te maken met de Wet ingroeiquotum en streefcijfers die in 2021 is ingegaan, en ook met de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) die vanaf volgend jaar van kracht wordt. Maar het zijn niet alleen de wettelijke verplichtingen die bedrijven tot actie aanzetten. Uit tal van onderzoeken blijkt dat een inclusieve cultuur bedrijven en organisaties weerbaarder, creatiever en toekomstbestendiger maakt. Dat ze er een voorsprong mee krijgen als het gaat om werving en selectie van medewerkers én dat het helpt om divers talent vast te houden. Dat besef begint steeds meer door te dringen, ook in bestuurskamers en op de werkvloer.

De SER ondersteunt bedrijven en organisaties om aan diversiteit en inclusie te werken, bijvoorbeeld via het Diversiteitsportaal, het Charter Diversiteit, SER Diversiteit in Bedrijf en Diversity Day. Het Diversiteitsportaal maakt voor het eerst transparant hoe het ervoor staat met de man-vrouwverhouding in de top en subtop van bedrijven. Maar belangrijker nog is dat bedrijven van elkaar leren, best practices delen en elkaar inspireren om met diversiteit en inclusie aan de slag te gaan. Hoe meer bedrijven zich dus aansluiten bij het Charter Diversiteit, hoe beter.

Gerelateerde artikelen


De praktijk leert dat er duizend-en-een manieren zijn om diversiteit en inclusie concreet te maken. Bijvoorbeeld op het gebied van visie en leiderschap, management en organisatie, opleiding en ontwikkeling, cultuur en draagvlak, communicatie en werving en selectie. Organisaties ontdekken bijvoorbeeld dat ze door aangepaste vacatureteksten, anonieme sollicitaties en een andere manier van gespreksvoering en beoordeling veel meer talenten gaan zien. Ze leren door medewerkerstevredenheidsonderzoeken en exitgesprekken wat er nodig is om een inclusieve cultuur te creëren.

Diversiteit & inclusie zijn keihard nodig. Ze zijn de motor achter de verandering die Nederland nodig heeft om de transitie te maken naar een inclusieve, duurzame samenleving en een toekomstbestendige economie. Eindelijk is de versnelling begonnen.


Meer lezen? Zicht op verschijnt ook 4 keer per jaar als papieren tijdschrift.

Abonneer nu gratis


Zicht op... magazine SER
Roltrap met mensen
Diversiteitiportaal