Home | Thema's | IMVO

IMVO: Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Sinds 2008 werken de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties in de SER samen aan het bevorderen van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO).

Implementatie van IMVO bevorderen

In december 2008 committeerden de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties in de SER zich aan het bevorderen van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen middels de Verklaring IMVO. In de periode 2008-2012 ondernamen de sociale partners verschillende activiteiten om de implementatie van IMVO te bevorderen. Voor de periode 2013-2015 is een vervolg gegeven aan het initiatief middels een meer thematische opzet. De SER hanteert de herziene OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de VN-beginselen voor bedrijven en mensenrechten (UNGPs) als het kader voor zijn IMVO-activiteiten.

Werkplan IMVO

In het advies IMVO-convenanten uit 2014 bepleit de SER dat sectoren en bedrijven het initiatief nemen om convenanten over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen te sluiten met de overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties. De SER speelt een faciliterende rol bij de totstandkoming van diverse IMVO-convenanten. In juli 2016 is in de kleding- en textielsector het eerste IMVO-convenant gesloten. Hiermee is een nieuw instrument ontstaan om internationale ketens duurzaam en verantwoord te maken. 

IMVO-convenanten

Een overzicht van alle IMVO-convenanten, nieuws en achtergrondinformatie vindt u op www.imvoconvenanten.nl