Update benoemingen juli 2023

Door talent zichtbaar te maken bevordert SER Topvrouwen de doorstroom van vrouwen naar topposities. Successen zijn er om te vieren en momenteel ‘regent’ het benoemingen van onze Topvrouwen in boardroom posities. Wij zijn trots om deze te kunnen publiceren.

Petri Hofsté

FrieslandCampina heeft aangekondigd dat Petri Hofsté is benoemd als externe commissaris.

Isabelle Damen

ProRail heeft bekendgemaakt Isabelle Damen te benoemen tot lid van de raad van commissarissen per 15 juni.

Miriam Hoekstra-van der Deen

ProRail heeft bekendgemaakt Miriam Hoekstra-van der Deen te benoemen tot lid van de raad van commissarissen per 15 juni.

Mieke Reynen

Mieke Reynen Is per 1 juli 2023 op voordracht van de huurders benoemd als commissaris bij Beveland Wonen.

Alison Middleton

Alison Middleton is met ingang van 26 juni 2023 benoemd tot directeur Bestuursondersteuning en Advies (BOA) bij het ministerie van Financiën.

Susanne Schaffert

Galapagos heeft op 13 juni 2023 bekendgemaakt dat Susanne Schaffert is benoemd als non-executive director.

Katinka Huijberts

Katinka Huijberts is met ingang van mei 2023 benoemd tot bestuurslid bij het Nationaal Warmtefonds. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van The Executive Network een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Flora van den Berg

Flora van den Berg wordt per 1 augustus 2023 benoemd tot plaatsvervangend directeur Informatievoorziening tevens plaatsvervangend CIO en tactisch manager Strategie en Regie van de directie Informatievoorziening (IV) bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Sandra Roso Sanchez

Sandra Roso Sanchez, directeur bij Vebego, is per 1 juli 2023 benoemd als directeur bij deRotterdamseZorg. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Leeuwendaal, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Anke Menkhorst

Anke Menkhorst is met ingang van 1 juni 2023 benoemd als senior vice president Group Marketing bij Douglas Group. Deze nieuwe SVP Group Marketing rol is eindverantwoordelijk voor de marketing discipline binnen Douglas Group.

Annechien Broekmeijer

Annechien Broekmeijer is per 1 juli 2023 benoemd tot voorzitter raad van toezicht bij ZRTI (Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut).

Gabrielle Verbeek

Gabrielle Verbeek, voorzitter bij LVGO, is per 1 juli 2023 benoemd als lid raad van toezicht bij Farent. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Leeuwendaal, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Barbara Bakker

Barbara Bakker is met ingang van 1-juli-2023 benoemd tot Chief Finance & Risk Officer bij APG Asset Management. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Odgers Berndtson, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Joanna Price

Joanna Price is benoemd als nieuwe chief corporate affairs officer bij Heineken.

Tesseltje de Lange

Tesseltje de Lange is met ingang van 1 juni 2023 benoemd tot lid raad van toezicht voor de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Partners at Work, een executive searchbureau die zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Narina Mnatsakanian

Narina Mnatsakanian is met ingang van 3 juni 2023 benoemd tot bestuurslid financiën en audit voor Natuurmonumenten. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Partners at Work, een executive searchbureau die zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Anneke Westerlaken

Anneke Westerlaken, bestuursvoorzitter bij ActiZ, is met ingang van 1 mei 2023 benoemd tot lid raad van toezicht - HR en medezeggenschap bij GGZ Rivierduinen. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Suur & Company, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Chantal van Hal

Chantal van Hal, orthopedisch chirurg bij Ziekenhuis Rivierenland Tiel, is met ingang van 1 juni 2023 benoemd tot medisch directeur bij RHOC. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Suur & Company, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Margreeth Kasper de Kroon

Margreeth Kasper de Kroon, bestuurder bij Koninklijke Visio, is met ingang van 1 juni 2023 benoemd tot lid raad van toezicht – zorg en zorginnovatie bij Isala. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Suur & Company, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Anita Wydoodt

Anita Wydoodt, bestuurder bij Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis, is met ingang van 1 oktober 2023 benoemd tot voorzitter raad van bestuur bij Parnassia Groep. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Suur & Company, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Constance Baauw

Constance Baauw is met ingang van 1 juli 2023 benoemd tot Directeur bij de Gemeente Schiedam. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Aardoom & de Jong, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Imke Wilms

Imke Wilms is benoemd tot directeur Financiën & Control van het Koning Willem I college. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Chasse, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Cathelijn Peters

Cathelijn Peters wordt per 1 juni 2023 benoemd als directeur Participatie en Decentrale Voorzieningen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Marjolein Jansen

Marjolein Jansen wordt directeur-generaal Ruimtelijke Ordening bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 12 juni 2023.

Jaska de Bakker

Jaska de Bakker is per 1 juni 2023 benoemd als lid van de board of directors bij Nobian.

Stephanie Holle

Stephanie Holle wordt per 15 juni 2023 benoemd tot directeur Algemene Economische Politiek bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Eelke Buizer-van der Pols

Eelke Buizer-van der Pols is per 15 mei 2023 benoemd tot accountdirecteur Ministerie van Financiën bij de Auditdienst Rijk.

Marie-Louise van der Kruis

Marie-Louise van der Kruis is per 1 april 2023 benoemd als lid raad van toezicht bij Libra Revalidatie & Audiologie. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Holtrop Ravesloot, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Annemarie Manger

Annemarie Manger is benoemd tot Head of Aramis team. De benoeming kwam tot stand oor bemiddeling van Spencer Stuart, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Annemarie Zandvliet

Annemarie Zandvliet is met ingang van 1 juni 2023 benoemd als CPO bij Eneco. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Partners at Work, een executive searchbureau die zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Annette Wolthers

Annette Wolthers is met ingang van 1 juni 2023 benoemd tot lid college van bestuur bij Stichting Openbaar Onderwijs Spaarnesant. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Wesselo, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Astrid Bunt

Astrid Bunt is met ingang van 1 juli 2023 benoemd tot directeur Productie Zuid bij Enexis. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Partners at Work, een executive searchbureau die zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Barbara Duganier

Arcadis heeft bekendgemaakt Barbara Duganier te hebben benoemd tot lid van de raad van commissarissen voor een periode van vier jaar.

Christel Portegies

Christel Portegies is met ingang van eind april 2023 benoemd tot Lid Raad van Toezicht bij het Nationaal Restauratiefonds. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van PublicSpirit, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Els Kamphof

Els Kamphof is benoemd als bestuurder Wholesale & rural in de groepsdirectie van Rabobank.

Esther Talboom

Esther Talboom is per 1 oktober 2023 benoemd tot COO Cure Zuyderland. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van The Executive Network, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Floor Felten

Floor Felten, Director Service bij Tata Steel is met ingang van eind april 2023 benoemd tot Voorzitter raad van toezicht bij het Nationaal Restauratiefonds. De benoemingen kwam tot stand door bemiddeling van PublicSpirit, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Geertje van Hooijdonk

Geertje van Hooijdonk wordt per 15 augustus 2023 benoemd tot directeur en plaatsvervangend directeur-generaal bij het directoraat-generaal Natuur en Visserij van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Houke Klomp

Houke Klomp is met ingang van 1 augustus 2023 benoemd tot lid raad van bestuur bij Noordwest Ziekenhuisgroep. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Odgers Berndtson, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Juliette Bouw

Juliette Bouw, is met ingang van 1 juni benoemd tot Bestuurder bij Onderwijsgroep Galilei. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van K+V, een executive searchbureau binnen de zorg, onderwijs en (semi)publieke organisaties dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Kitty van der Heijden

Kitty van der Heijden wordt Deputy Executive Director, met als rang Assistent Secretary General, bij het United Nations Children’s Fund (UNICEF).

Kobien Mijland

Kobien Mijland is met ingang van 23 juni 2023 benoemd tot lid raad van commissarissen voor AT Osborne. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Partners at Work, een executive searchbureau die zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Laura Nuhaan

Laura Nuhaan is benoemd als CEO Eviden Netherlands- Head of Industry PS&D and HLS Eviden – Northern Europe & APAC.

Marjet van Zuijlen

Marjet van Zuijlen is benoemd tot voorzitter van de nieuw op te richten Raad van Advies van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Marjet van Zuijlen is toezichthouder bij een aantal organisaties, waaronder woningcorporatie Portaal, De Haagse Hogeschool, GGZ-instelling Parnassia Groep, Rijksdienst voor het Wegverkeer en Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Chasse Executive Search, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Natasja Feijen

Natasja Feijen is met ingang van 8 mei 2023 benoemd tot bestuurder bij Trema kinderopvang en welzijn. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Wesselo, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Rosa van Erkelens

Rosa van Erkelens is per 26 juni 2023 benoemd als directeur van de gemeente Nijmegen. Samen met de gemeentesecretaris vormt zij de directie. Rosa heeft een bestuurskundige achtergrond en is een ervaren manager. Zij heeft onder andere diverse leidinggevende functies bekleed bij de Belastingdienst. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Castanho Selectie & Advies. Castanho ondersteunt de diversiteitsdoelstelling binnen het publieke domein.

Wilma Steehouwer

Wilma Steehouwer is met ingang van 1 mei 2023 benoemd tot lid raad van toezicht voor Zorggroep Ter Weel. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Partners at Work, een executive searchbureau die zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Femke de Vries

ABN Amro heeft op 17 mei bekendgemaakt voornemens te zijn Femke de Vries per 29 juni 2023 te benoemen tot lid van de raad van commissarissen.

Gitte van Haaren

ABN AMRO heeft bekend gemaakt dat Gitte van Haaren per 1 augustus 2023 zal aantreden als de nieuwe CEO ABN AMRO Hypotheken Groep B.V.

Jonita Venetiaan

Jonita Venetiaan start per 1 juni 2023 als lid van de Raad van Toezicht van Lucas Onderwijs, één van de grootste schoolbesturen van Nederland op het gebied van het funderend onderwijs. Als toezichthouders heeft Jonita de nodige ervaring opgedaan, onder andere bij Univé Zuid-Nederland en de Haagse stichting Voorall. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Chasse Executive Search, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Katja ten Cate

Katja ten Cate, adviseur Ethiek en Ontwikkeling bij het Expertisecentrum Euthanasie (EE), is met ingang van 1 april 2023 benoemd tot comitélid bij het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad). De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van PublicSpirit, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Suzanne van Niekerk

Suzanne van Niekerk is per 1 mei 2023 benoemd als Chief Human Resources Officer (CHRO) van ABN AMRO.

Dagmar Enklaar

Dagmar Enklaar-Peters is met ingang van 1 juni 2023 benoemd als lid raad van bestuur bij Deloitte.