Benoemingen

Update benoemingen juli 2024

Door talent zichtbaar te maken bevordert SER Topvrouwen de doorstroom van vrouwen naar topposities. Successen zijn er om te vieren en momenteel ‘regent’ het benoemingen van onze Topvrouwen in boardroom posities. Wij zijn trots om deze te kunnen publiceren.

Nolda Tipping-Griffioen

Nolda Tipping-Griffioen is per 1 juli 2024 benoemd als chief information officer en directeur Centrum IT bij de Rijksuniversiteit Groningen.

Gwendolyn van Tunen

De directie van de Volksbank heeft Gwendolyn van Tunen benoemd als chief financial crime officer (cfco) per 24 juni 2024.

Diana Zijlmans

Diana Zijlmans is benoemd tot bestuurder bij Joris Zorg. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Leeuwendaal, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Dragi Dimitrijevic

Dragi Dimitrijevic is benoemd als Global Sector Head Technology, Media, Telecom (TMT) & Healthcare bij ING.

Gerlinde Paas

Gerlinde Paas is met ingang van 1 september 2024 benoemd tot lid raad van bestuur bij Amerpoort Sherpa. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Suur Ten Oever, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Inès van Klooster

Inès van Klooster is met ingang van 1 juni 2024 benoemd tot Lid RvC met profiel financiën-vastgoed bij SSH. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Whyz Executive Search, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Inge van Balkom

Inge van Balkom is benoemd tot lid raad van bestuur bij Trajectum. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Leeuwendaal, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Joke van Sliedregt 

Joke van Sliedregt is met ingang van 1 augustus 2024 benoemd tot lid raad van toezicht bij Onderwijscollectief Voorne-Putten Rozenburg. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van K+V, een executive searchbureau binnen de zorg, onderwijs en (semi)publieke organisaties dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Liesbeth Kaashoek

Liesbeth Kaashoek wordt met ingang van 15 juni benoemd als directeur people & IT bij NS. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van TEN, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Mariette Vos - Lambooy

Mariette Vos - Lambooy is benoemd tot lid raad van bestuur bij Topaz. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Leeuwendaal, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Marre Bavinck

Marre Bavinck is per 1 juni 2024 benoemd tot regiodirecteur Midden bij de directie Grote Ondernemingen van de Belastingdienst bij het ministerie van Financiën.

Maya Schot

Maya Schot is benoemd als commercieel directeur bij Ksyos. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Whyz Executive Search, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Mariëlle Wieman

Per 1 juni 2024 is Mariëlle Wieman gestart als CEO van INNREALL Institute.

Mireille Wolleswinkel-Schriek

Mireille Wolleswinkel-Schriek is met ingang van 16 september 2024 benoemd tot voorzitter raad van bestuur bij Het Oogziekenhuis. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Suur Ten Oever, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Mirjam van ‘t Veld

Mirjam van ‘t Veld is met ingang van 1 juli 2024 benoemd tot voorzitter raad van toezicht bij Amerpoort Sherpa. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Suur Ten Oever, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Natasja Bovee 

Natasja Bovee start 1 september 2024 als lid Raad van Bestuur bij IJsselland Ziekenhuis. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van The Executive Network, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Susanne Zuidhof  

Susanne Zuidhof is met ingang van 15 augustus benoemd tot Bestuurder bij Geriant. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van ADJ, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Yvonne Nassar

Vanaf 1 juli 2024 is Yvonne Nassar benoemd als lid raad van commissarissen van MECC Maastricht.

Vera de Witte

Vera de Witte wordt plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Defensie. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 16 september 2024.

Paula van den Bosch

Paula van den Bosch is per 1 juli 2024 benoemd als voorzitter raad van commissarissen bij Scalabor.

Wencke de Wildt

Wencke de Wildt is met ingang van 1 juni 2024 benoemd tot lid raad van toezicht kwaliteit van zorg (op voordracht CCR) bij Amerpoort Sherpa. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Suur Ten Oever, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Esther Hendriks

Esther Hendriks is met ingang van 1 juli 2024 benoemd tot lid raad van toezicht voor De Gelderhorst. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Partners at Work, een executive searchbureau die zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Bianca Pieters

Bianca Pieters is met ingang van 15 mei 2024 benoemd tot directeur-bestuurder bij de Bibliotheek FlevoMeer. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van PublicSpirit, een executive-searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Heidi van den Brink

Heidi van den Brink is per 14 juni 2024 toegetreden tot de raad van toezicht van gro-up.

Monique Donga

Monique Donga is met ingang van 1 juli 2024 benoemd tot bestuurslid – tranformatie & HR bij CZ. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Partners at Work, een executive searchbureau die zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Alexandra Bartelds

Alexandra Bartelds is per 15 oktober 2024 benoemd als directeur-bestuurder bij Leergeld. De benoeming kwam tot stand door Ebbinge, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Relinde de Koeijer-Gorissen

Relinde de Koeijer-Gorissen is met ingang van 1 juni 2024 benoemd tot lid raad van toezicht Kwaliteit van Zorg, HR en Veiligheid bij Amerpoort Sherpa. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Suur Ten Oever, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Cynthia Tulp

Cynthia Tulp is met ingang van 1 juli 2024 benoemd tot Bestuurslid – Klant & Marketing bij CZ. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Partners at Work, een executive searchbureau die zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Corien Wortmann

Corien Wortmann is met ingang van mei 2024 benoemd als lid raad van commissarissen bij Deloitte. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van TEN, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Elke Harbers

Elke Harbers is per 24 juni 2024 benoemd als algemeen directeur-bestuurder bij Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra. De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Leeuwendaal, een executive searchbureau dat zich committeert aan diversiteit in de boardroom.

Mirjam van Thiel

Acomo heeft bekendgemaakt dat Mirjam van Thiel met ingang van 1 oktober 2024 wordt benoemd als cfo.

Fleur Rieter

Fleur Rieter is benoemd tot lid raad van bestuur van MN.