Overzicht van bedrijfstakken

Hieronder vind je een overzicht van bedrijfstakken, zoals door het CBS is opgesteld.

 • 01 Landbouw
 • 02 Bosbouw
 • 03 Visserij
 • 06 Winning van aardolie en aardgas
 • 08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas)
 • 09 Dienstverlening delfstoffenwinning
 • 10 Voedingsmiddelenindustrie
 • 11 Drankenindustrie
 • 12 Tabaksindustrie
 • 13 Textielindustrie
 • 14 Kledingindustrie
 • 15 Leer- en schoenenindustrie
 • 16 Houtindustrie
 • 17 Papierindustrie
 • 18 Grafische industrie
 • 19 Aardolie-industrie
 • 20 Chemische industrie
 • 21 Farmaceutische industrie
 • 22 Rubber- en kunststofproductindustrie
 • 23 Bouwmaterialenindustrie
 • 24 Basismetaalindustrie
 • 25 Metaalproductenindustrie
 • 26 Elektrotechnische industrie
 • 27 Elektrische apparatenindustrie
 • 28 Machine-industrie
 • 29 Auto- en aanhangwagenindustrie
 • 30 Overige transportmiddelenindustrie
 • 31 Meubelindustrie
 • 32 Overige industrie
 • 33 Reparatie en installatie van machines
 • 35 Energiebedrijven
 • 36 Waterleidingbedrijven
 • 37 Afvalwaterinzameling en -behandeling
 • 38 Afvalbehandeling en recycling
 • 39 Sanering en overig afvalbeheer
 • 41 Algemene bouw en projectontwikkeling
 • 42 Grond-, water- en wegenbouw
 • 43 Gespecialiseerde bouw
 • 45 Autohandel en -reparatie
 • 46 Groothandel en handelsbemiddeling
 • 47 Detailhandel (niet in auto's)
 • 49 Vervoer over land
 • 50 Vervoer over water
 • 51 Vervoer door de lucht
 • 52 Opslag, dienstverlening voor vervoer
 • 53 Post en koeriers
 • 55 Logiesverstrekking
 • 56 Eet- en drinkgelegenheden
 • 58 Uitgeverijen
 • 59 Film- en tv-productie; geluidsopname
 • 60 Radio- en televisieomroepen
 • 61 Telecommunicatie
 • 62 IT-dienstverlening
 • 63 Diensten op het gebied van informatie
 • 64 Bankwezen
 • 65 Verzekeraars en pensioenfondsen
 • 66 Overige financiële dienstverlening
 • 68 Verhuur en handel van onroerend goed
 • 69 Juridische diensten en administratie
 • 70 Holdings en managementadviesbureaus
 • 71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d.
 • 72 Research
 • 73 Reclamewezen en marktonderzoek
 • 74 Design, fotografie, vertaalbureaus
 • 75 Veterinaire dienstverlening
 • 77 Verhuur van roerende goederen
 • 78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling
 • 79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info
 • 80 Beveiligings- en opsporingsdiensten
 • 81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d.
 • 82 Overige zakelijke dienstverlening
 • 84 Openbaar bestuur en overheidsdiensten
 • 85 Onderwijs
 • 86 Gezondheidszorg
 • 87 Verpleging en zorg met overnachting
 • 88 Welzijnszorg zonder overnachting
 • 90 Kunst
 • 91 Bibliotheken, musea en natuurbehoud
 • 92 Loterijen en kansspelen
 • 93 Sport en recreatie
 • 94 Ideële, belangen-, hobbyverenigingen
 • 95 Reparatie van consumentenartikelen
 • 96 Overige persoonlijke dienstverlening
 • 97 Huishoudens met personeel
 • 98 Huishoudproductie voor eigen gebruik
 • 99 Extraterritoriale organisaties