SER-Thema

Energie en duurzaamheid

Nederland wordt duurzaam. Om de verandering naar een duurzame samenleving te laten slagen moeten we ambitieuze klimaatmaatregelen treffen voor burgers en bedrijven. De SER faciliteert het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord dat door het ministerie van EZK is ingesteld.

Verkenning Grondstoffentransitie

De grenzen van wat de aarde kan dragen, worden stelselmatig overschreden. De manier waarop we omgaan met energie, grondstoffen en materialen leidt tot klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en milieuproblemen. Om deze grote duurzaamheidsopgaven op te lossen moeten de energietransitie en de grondstoffentransitie in gezamenlijkheid worden aangepakt. Dat gebeurt nu nog onvoldoende.

Verkenning Toekomstperspectieven voor de landbouw

Er is een landbouwakkoord nodig voor de versnelling naar een economische, ecologische en sociaal duurzame landbouw. Met langjarig, voorspelbaar en coherent beleid is het onderling vertrouwen te herstellen en zijn langjarige investeringen mogelijk.

Energieakkoord voor duurzame groei

In 2013 ondertekenden 47 partijen het Energieakkoord voor duurzame groei. Dit vormde de start van een gezamenlijke aanpak om de energievoorziening in Nederland sneller te verduurzamen. In 2019 gingen de nog lopende afspraken uit het Energieakkoord op in het Klimaatakkoord. Op de pagina van het Energieakkoord kunt u alles terugvinden dat in het Energieakkoord gerealiseerd is. Onder andere in de database van het Energieakkoord.

Het Klimaatakkoord

Eind juni 2019 presenteerde het kabinet het Klimaatakkoord. Hierin ligt de nadruk op CO2-reductie. Deze afspraken zijn met meer dan honderd partijen gemaakt, waaronder veel partijen uit het Energieakkoord. De SER faciliteert het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord dar door het ministerie van EZK is ingesteld. Kijk voor actuele informatie, achtergronden en relevante documenten op de website van het Klimaatakkoord.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over het Klimaatakkoord of het Energieakkoord? Vul dan het contactformulier in.

Contact opnemen met de woordvoerder van het Klimaatakkoord en het Energieakkoord Jeroen Windt kan via 06 53 95 13 96.

LIVE: de productie van duurzame energie in Nederland

Hoeveel hernieuwbare energie wordt er op dit moment opgewekt in Nederland?

Energieopwek.nl laat live zien wat er aan duurzame energie wordt opgewekt in Nederland.

In het Energieakkoord voor duurzame groei is afgesproken dat in 2020 14 procent van de opwek hernieuwbaar moet zijn en in 2023 16 procent.