SER-Thema

Aanstellingskeuringen

Wie solliciteert, kan vragen over de gezondheid krijgen. En wie een vacature vervuld wil hebben, wil weten of de sollicitant geschikt is. Dat kan met een aanstellingskeuring. Er zijn echter strenge regels voor keuringen. De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) geeft informatie en behandelt klachten van sollicitanten, werkgevers, bedrijfsartsen en OR’en. 

Dien een klacht in

Heeft u een klacht over een aanstellingskeuring? Lees verder hoe u een klacht indient.

Stel een vraag

Heeft u een vraag over aanstellingskeuringen of wilt u advies? Neem contact met ons op.

Meld gezondheidsvragen

Heeft u voorbeelden van sollicitatieformulieren waarin gevraagd wordt naar uw gezondheid? Meld ze hier!

Recente klachten en adviezen

  • Klacht: Klaagster is als onderdeel van de sollicitatieprocedure, gevraagd een sollicitatieformulier in te vullen. De klacht richt zich tegen het stellen van gezondheidsvragen via een sollicitatieformulier [Lees verder].
  • Advies: Een bedrijfsarts zal binnenkort op verzoek van een werkgever een aanstellingskeuring verrichten. Het komt volgens de bedrijfsarts geregeld voor dat keurlingen om een herkeuring vragen. Hoe moet de arts handelen als er een herkeuring wordt aangevraagd? [Lees verder]

Website aanstellingskeuringen

Nieuwe baan? Zomaar keuren mag niet!

CKA. binnenkort een nieuwe baan?

Wat is een aanstellingskeuring?

Als u solliciteert naar een baan kan de werkgever, de HR medewerker, de bedrijfsarts of assessment psycholoog u om een medische keuring vragen, of in een formulier of persoonlijk vragen stellen over uw gezondheid. Dat is een aanstellingskeuring, en die is aan strenge regels gebonden.

Contact

Meer weten over aanstellingskeuringen?
Neem contact op met mr. Ismail Guvec, plaatsvervangend secretaris van de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen.

070 349 95 68

info@aanstellingskeuringen.nl