Home | Lasrook

Lasrook

Uitleg van de gebruikte afkortingen


Werkprogramma SZW 2007
31-03-1992
01-10-1992
30-11-1999
01-01-2007
3,5 mg/m3 totaal stof Tijd gewogen gemiddelde over 8 uur
Gezondheidsraad
RA 1/93
Per 01-04-2010 grenswaarde: 1 TGG-8u


Werkprogramma SZW 2010
31-03-1992
01-10-1992
01-04-2010
1 mg/m3 totaal stof Tijd gewogen gemiddelde over 8 uur
Gezondheidsraad
RA 1/93


Werkprogramma SZW 1989
31-03-1992
01-10-1992
18-02-1994
15-02-1996


Grenswaarden Frankrijk
5 mg/m3 totaal stof Tijd gewogen gemiddelde over 8 uur
Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France; INRS ED 984; juni 2008


Grenswaarden Noorwegen
5 milligram per kubieke meter Tijd gewogen gemiddelde over 8 uur
Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfaere; 13. utgave november 2009; Arbeidstilsynet


Grenswaarden Oostenrijk
5 milligram per kubieke meter respirabe fractie Tijd gewogen gemiddelde over 8 uur
Grenzwerteverordnung 2007 - GKV 2007


Grenswaarden België
5 milligram per kubieke meter Tijd gewogen gemiddelde over 8 uur
Belgisch Staatsblad 19 mei 2009; N. 2009 - 2065