Home | Houtstof

Houtstof

Uitleg van de gebruikte afkortingen


Werkprogramma SZW 2006
26-05-1998
18-07-2000
11-08-2006
26-07-2007
01-01-2007
2 milligram per kubieke meter inhaleerbare fractie Tijd gewogen gemiddelde over 8 uur
Gezondheidsraad
RA 8/91
De wettelijke grenswaarde heeft betrekking op hardhout-stof.


Werkprogramma SZW 1987
26-05-1988
16-09-1992
26-09-1994
01-01-1999


Werkprogramma Classificatie carcinogeniteit
24-01-2000
2000/08 OSH


Werkprogramma EU
01-06-2002
01-12-2003
13-07-2007


Werkprogramma SER 2011
03-05-2011


Grenswaarden Frankrijk
1 milligram per kubieke meter Tijd gewogen gemiddelde over 8 uur
Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France; INRS ED 984; juni 2008


Grenswaarden Verenigd Koninkrijk
5 milligram per kubieke meter Tijd gewogen gemiddelde over 8 uur
EH40/2005 Workplace exposure limits
De grenswaarde heeft betrekking op hardhout-stof.


Grenswaarden Noorwegen
1 mg/m3 totaal stof Tijd gewogen gemiddelde over 8 uur
Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfaere; 13. utgave november 2009; Arbeidstilsynet
De grenswaarde heeft betrekking op hardhoutstof. Voor Noorse houtsoorten (uitgezonderd eiken en beukenhout) geldt een grenswaarde van 2 mg/m3 totaal stof als TGG-8uur.


Grenswaarden Oostenrijk
2 milligram per kubieke meter inhaleerbare fractie Tijd gewogen gemiddelde over 8 uur
Grenzwerteverordnung 2011 - GKV 2011
TRK-waarde NB In de grenswaardenlijst is een aparte paragraaf opgenomen met bijzondere bepalingen voor houtstof.


Grenswaarden Zweden
01-10-2005
2 milligram per kubieke meter inhaleerbare fractie Tijd gewogen gemiddelde over 8 uur
AFS 2005:17


Grenswaarden Zwitserland
2 milligram per kubieke meter inhaleerbare fractie Tijd gewogen gemiddelde over 8 uur
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2009


Grenswaarden België
3 milligram per kubieke meter inhaleerbare fractie Tijd gewogen gemiddelde over 8 uur
Belgisch Staatsblad 19 mei 2009; N. 2009 - 2065
De grenswaarde geldt ook voor hardhoutstof. (inhaleerbare fractie)


Grenswaarden Spanje
5 milligram per kubieke meter Tijd gewogen gemiddelde over 8 uur
Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España, Mayo 2010; Ministerio de Trabajo e Inmigración, INSHT