Terugkijken: webinar ‘meten en monitoren van diversiteit en inclusie’

Het meten en monitoren van diversiteits- en inclusiebeleid (D&I-beleid) is voor veel bedrijven een grote uitdaging. Welke personeelsgegevens van werknemers mag je vastleggen? Hoe meet je resultaten van de activiteiten voor diversiteit? Hoe stel je de mate van inclusie op de werkvloer vast? Deze vragen stonden centraal op het webinar van SER Diversiteit in Bedrijf op 16 december 2021. Het CBS gaf informatie over de Barometer Culturele Diversiteit, ABN AMRO, DSM Nederland en PwC deelden hun aanpak en tips, en deelnemers stelden vragen en deelden hun ervaringen tijdens de, met 340 deelnemers goed bezochte, onlinebijeenkomst.

banner terugkijken: webinar ‘meten en monitoren van diversiteit en inclusie’

• Kijk hier het webinar (met ondertiteling) terug.

 

Leo Euser, senior-beleidsmedewerker SER Diversiteit in Bedrijf, presenteerde het geactualiseerde Charterdocument 'Meten is weten. Zicht op effecten van diversiteits- en inclusiebeleid’. Dit document geeft een overzicht van verschillende instrumenten die voor het meten en monitoren van een divers personeelsbestand en een inclusief bedrijfsklimaat kunnen worden ingezet. Het gaat onder andere om registratie van personeelsgegevens, medewerkerstevredenheidsonderzoek en HR Analytics. Ook wordt kort ingegaan op ontwikkelingen in het streven naar normering en benchmarking van diversiteit en inclusie, aangevuld met voorbeelden van bedrijven die het Charter Diversiteit hebben ondertekend. De bijlagen van het Charterdocument bevatten een handreiking voor het meten van effectiviteit van D&I-beleid en een aantal relevante artikelen uit de AVG voor het registreren van diversiteit in het kader van dit beleid. 

• Bekijk de presentatie van Leo Euser.

BAROMETER CULTURELE DIVERSITEIT

Margreet Macco, beleidsmedewerker SER Diversiteit in Bedrijf, en Sita Tan, senior-onderzoeker/projectleider bij het CBS, gingen tijdens hun duopresentatie in op de Barometer Culturele Diversiteit en het Dashboard. Werkgevers met meer dan 250 werknemers kunnen deze Barometer inzetten om (AVG-proof) de culturele diversiteit in hun personeelsbestand in kaart te brengen. Het Dashboard bestaat uit statistieken over culturele diversiteit op de arbeidsmarkt die organisaties - ook niet-deelnemers aan de Barometer - kunnen gebruiken om hun eigen gegevens tegen af te zetten tegen cijfers per bedrijfstak, landelijk of regionaal.

• Bekijk de presentatie van Sita Tan.

• Download de folder ‘Barometer Culturele Diversiteit. Inzicht in je personeelsbestand.

METEN EN MONITOREN IN DE PRAKTIJK

Aansluitend gaven ABN AMRO, PwC en DSM Nederland inzicht in de aanpak van en methoden voor het meten en monitoren van D&I in hun eigen bedrijf: welke dimensies van diversiteit meten zij, aan wie wordt gerapporteerd, hoe worden de verzamelde data ingezet voor bijsturing van beleid en hoe wordt dit gedeeld met medewerkers? Het gaf een boeiend inzicht in de praktijk van deze Charterondertekenaars.

• Bekijk hier de presentatie van Sanne Pisters , Diversity & Inclusion Consultant en bestuurslid Diversity Network bij ABN AMRO.

• Bekijk hier de presentatie van Elike Greve, director Data & Analytics en bestuurslid medewerkersnetwerk Connected Cultures bij PwC.

• Bekijk hier de presentatie van Evy Morssinkhof, Global Inclusion & Diversity and Culture bij DSM Nederland.

Meer lezen over het meten van effectiviteit van D&I-beleid? Download de handreiking ‘Meten voor impact’ van de NIM en de Universiteit Utrecht.