Stappenplan: Aan de slag met diversiteit in de (sub)top

Valt je bedrijf onder de Wet ingroeiquotum en streefcijfers die vanaf 1 januari 2022 van kracht is? En heb je vragen over wat dit betekent voor je bedrijf en hoe je hiermee aan de slag kunt gaan? Lees dan het stappenplan ‘Aan de slag met diversiteit in de (sub)top’.

Stappenplan - aan de slag met diversiteit in de (sub) top

Volgens de Wet ingroeiquotum en streefcijfers worden bedrijven verplicht streefcijfers voor genderdiversiteit op te stellen en een plan van aanpak te maken om die te realiseren. Doel van de wet is om de verhouding tussen vrouwen en mannen in de (sub)top van grote bedrijven in Nederland evenwichtiger te maken. Het stappenplan informeert over hoe je je kunt voorbereiden als bedrijf. Wanneer ga je over tot actie? Welke acties kun je ondernemen? Waar heb je rekening mee te houden bij het opstellen van streefcijfers en hoe kun je een plan van aanpak opstellen?