‘Tijd om meters te maken en niet meer weg te kijken’

“Nu is het momentum om samen vaart te maken met diversiteit op de werkvloer en de kansen te grijpen. Er zijn simpelweg geen excuses meer. We hebben iedereen nodig!” Die oproep deed SER-voorzitter Kim Putters tijdens de bijeenkomst ‘Samen impact maken: naar meer genderdiversiteit’ ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag.

© Dirk Hol

Want kansenongelijkheid tussen mannen en vrouwen anno 2023 in Nederland is niet normaal. Putters startte zijn speech met het verwoorden van de verontwaardiging van de 10-jarige Louise. Zij had gezegd het niet te geloven en ‘vet oneerlijk’ te vinden dat vrouwen voor hetzelfde werk minder betaald krijgen. Putters riep op om nu werk te maken van een inclusieve en diverse arbeidsmarkt. De arbeidsmarktkrapte biedt kansen en mogelijkheden om bepaalde zaken nu structureel aan te pakken.

“Als er een ding duidelijk is, dan is het wel dat er geen ‘one size fits all-oplossing’ bestaat.” Om diversiteit en inclusie te kunnen realiseren is een brede en allesomvattende benadering noodzakelijk. Een benadering die - naast het bevorderen van diversiteit en inclusie in de top en subtop van het bedrijfsleven - ook aandacht heeft voor de in- en doorstroom van vrouwen. En bovendien oog heeft voor álle vormen van diversiteit. “De agenda van de SER blijft dan ook gericht op de volle breedte, zowel met adviezen als met de uitvoering ervan.” Zo werkt de SER nu aan een advies over maatschappelijke verlof.

Putters stond in zijn speech ook stil bij de parttimecultuur in Nederland, een hardnekkig fenomeen waar we al jaren proberen doorheen te breken, maar dat door de zogenoemde ‘deeltijdklem’ maar moeilijk lukt. “Al onze wetten en regelingen, denk bijvoorbeeld aan de inrichting van schooltijden en de kinderopvang, zijn ingericht op deeltijdwerk, waardoor het moeilijk wordt om meer uren te gaan werken en sociale normen in stand blijven.”