Kabinet investeert 1,2 miljard in leven lang ontwikkelen

Het kabinet investeert tot en met 2027 € 1,2 miljard in leven lang ontwikkelen. Hierbij ligt de focus op het bevorderen van een sterke leercultuur via vier beleidslijnen: mensen in ontwikkeling, opleiders in ontwikkeling, bedrijven in ontwikkeling en versterking van de algemene leer- en ontwikkelcultuur die mensen, opleiders en bedrijven verbindt.

Brief LLO © Shutterstock

Verbindende rol SER

Dit staat in de Kabinetsbrief Beleidslijnen LLO, die op vrijdag 23 september 2022 aan de Tweede Kamer is aangeboden. Het kabinet ziet voor de SER een belangrijke rol op het gebied van informatie-uitwisseling, het bijeen brengen van inzichten in wat werkt en kennisontwikkeling met het oog op een positieve en vanzelfsprekende leer- en ontwikkelcultuur. Door gebruik te maken van het Sectoraal en Regionaal LLO-netwerk dat afgelopen jaren is opgebouwd, kan de SER praktijk, onderzoek en beleid aan elkaar.

Leven lang ontwikkelen

Hoe kun je jezelf ontwikkelen? De SER werkt aan een actie-agenda om initiatieven voor leven lang ontwikkelen aan te moedigen en te helpen. In deze tijd blijkt des te meer hoe belangrijk dit is.