SZW-lijst met mutagene, kankerverwekkende en voor voortplanting giftige stoffen

Op 1 juli 2024 verscheen de nieuwste lijst met kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene en reprotoxische stoffen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) publiceert deze lijst met CMR-stoffen twee keer per jaar in de Staatscourant. De lijst geldt telkens voor een half jaar.

man behandelt plafond © Shutterstock

Ga naar de meest actuele SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen

Alle wijzigingen ten opzichte van de vorige lijst uit december 2023 zijn te herkennen door een (*) voor de stof. Hieronder vind je een opsomming.

B-Lijst kankerverwekkende stoffen:

 • N,N-dimethyl-p-toluidine (CAS nummer: 99-97-8)
 • Diuron (ISO) (CAS nummer: 330-54-1)
 • 4-methylimidazool (CAS nummer: 822-36-6)
 • 4-nitrosomorfoline (CAS nummer: 59-89-2)
 • tetrabroombisfenol A (CAS nummer: 79-94-7)

Lijst met mutagene stoffen:

 • ammoniumdichromaat (CAS nummer: 7789-09-5)
 • dimethylpropylfosfonaat (CAS nummer: 18755-43-6)

Lijst met voor de voortplanting giftige (reprotoxische) stoffen:

 • benfluralin (ISO) (CAS nummer: 1861-40-1 )
 • 1,4-benzeendiamine, N,N’-gemengde fenyl- en tolylderivaten (CAS nummer: 68953-84-4)
 • benzyltrifenylfosfonium, zout met 4,4′-[2,2,2-trifluor-1-(trifluormethyl)ethylideen]bis [fenol] (1:1) (CAS nummer: 75768-65-9)
 • clothianidine (ISO) (CAS nummer: 210880-92-5)
 • (2E)-2-cyaan-N-[(ethylamino) carbonyl]-2-(methoxyimino) aceetamide (CAS nummer: 166900-80-7)
 • Cymoxanil (ISO)2 (CAS nummer: 57966-95-7)
 • dibutyltinmaleaat (CAS nummer: 78-04-6)
 • dibutyltinoxide (CAS nummer: 818-08-6)
 • difenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfine oxide (CAS nummer: 75980-60-8)
 • dimethylpropylfosfonaat (CAS nummer: 18755-43-6)
 • reactiemassa van 1-(2,3-epoxypropoxy)-2,2-bis ((2,3-epoxypropoxy)methyl) butaan en 1-(2,3-epoxypropoxy)- 2-((2,3-epoxypropoxy)methyl)- 2-hydroxymethylbutaan
 • loodpoeder: [deeltjesdiameter < 1 mm] (CAS nummer: 7439-92-1)
 • massief lood: [deeltjesdiameter ≥ 1 mm] (CAS nummer: 7439-92-1)
 • 4-methylimidazool (CAS nummer: 822-36-6)
 • tetrahydrofurfuryl-(R)-2-[4-(6-chloor-chinoxa-linyloxy)fenyloxy]propanoaat (CAS nummer: 119738-06-6)
 • reactiemassa van 4,4′-[2,2,2-trifluor-1-(trifluormethyl) ethylideen]difenol en benzyl (diëthylamino)difenylfosfonium 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-(4-hydroxyfenyl)propaan-2-yl] fenolaat (1:1)
 • reactiemassa van 4,4′- [2,2,2-trifluor-1-(trifluormethyl) ethylideen]difenol en benzyltrifenylfosfonium, zout met 4,4′-[2,2,2-trifluor- 1-(trifluormethyl)ethylideen] difenol (1:1)
 • 4,4′-[2,2,2-trifluor-1-(trifluormethyl)ethylideen] difenol (CAS nummer: 1478-61-1)

Wat zijn CMR-stoffen?

Er bestaan stoffen die kanker kunnen veroorzaken (carcinogeen). Daarnaast zijn er stoffen die onze genen kunnen beschadigen (mutagene stoffen) en stoffen die schadelijk zijn voor de voortplanting of het nageslacht (reprotoxisch). Deze stoffen worden ook wel afgekort als CMR-stoffen. Als werknemers worden blootgesteld aan kankerverwekkende, mutagene of reprotoxische stoffen in de producten waarmee zij werken, kan dit ernstige gevolgen hebben voor hun gezondheid. 

Wat zegt de Arbowet over werken met gevaarlijke stoffen?

Werkgevers zijn wettelijk verplicht maatregelen te nemen om gezondheids- en veiligheidsrisico’s van het werken met gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Als er een wettelijke grenswaarde voor een gevaarlijke stof bestaat, dan moet de werkgever maatregelen nemen om de blootstelling aan de stof onder die grenswaarde te houden. Bij kankerverwekkende stoffen moet de werkgever stappen zetten om de blootstelling altijd zo laag mogelijk te maken, zelfs als deze al lager is dan de grenswaarde. Als er geen wettelijke grenswaarde bestaat, moet de werkgever zelf een bedrijfsgrenswaarde vaststellen.

Dit staat er in de Arbowet en zo pas je ‘m toe.

Heb je vragen over werken met gevaarlijke stoffen? Stel ze aan het SER Arboplatform.