Handreiking 'De overgang en werk' hulpmiddel om onderwerp te bespreken

Met de handreiking ‘De overgang en werk’ wil de Stichting van de Arbeid een taboe doorbreken en dit onderwerp op de werkvloer bespreekbaar maken. Doel is werkgevers en werknemers handvatten te bieden om de overgang bespreekbaar te maken en te zorgen dat werkenden inzetbaar blijven, ziekteverzuim of uitval wordt voorkomen en talent kan worden behouden.

Groep vrouwen van verschillende leeftijden aan tafel met laptop © Shutterstock

Download de handreiking 'De overgang en werk'

Hoe herken je de overgang, hoe maak je het bespreekbaar en hoe ga je ermee om?

De handreiking 'De overgang en werk' helpt werkgevers en werkgevers hierbij met praktische tips en informatie. Er zijn bijvoorbeeld stappen opgenomen die werkgevers en werknemers kunnen ondernemen. Ook de rol van de bedrijfsarts en huisarts wordt nader belicht. Door het taboe van de overgang te doorbreken, het onderwerp bespreekbaar te maken en waar nodig aanpassingen te doen, kunnen werkenden inzetbaar blijven, ziekteverzuim of uitval worden voorkomen en kan talent worden behouden.

Tijdens de overgang kunnen bij vrouwen gezondheidsklachten ontstaan die van invloed zijn op het werk en op de arbeidsomstandigheden. Vaak hebben (ernstige) overgangsklachten effect op hun mentale en lichamelijke gezondheid . Overgangsklachten worden een enkele keer verward met andere gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatproblemen, slaapproblemen of (arbeid gerelateerde) psychische klachten zoals stress, overspannenheid en psychische vermoeidheid door het werk.

De overgang en de risico-inventarisatie en -evaluatie

Hoe breng je als werkgever deze gezondheidsrisico's in kaart? En welke maatregelen kun je nemen om deze risico's te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken?

Het vertrekpunt van een gezonde, inclusieve en veilige werkomgeving is het inventariseren van de risico’s op gezondheidsklachten door de overgang die van invloed kunnen zijn op het werk. Dit doe je in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en in een bijbehorend plan van aanpak met maatregelen.

Wil je meer informatie over de RI&E? Of zoek je tools om zelf een RI&E te maken?
Ga naar het dossier RI&E.

De handreiking 'De overgang en werk' vind je op het SER Arboplatform onder externe publicaties en tools binnen de dossiers RI&E en PSA.


Wat is het SER Arboplatform?

De SER ziet het als zijn taak om goede arbeidsomstandigheden in Nederland te stimuleren. Het SER Arboplatform is het centrale informatiepunt van sociale partners over gezond en veilig werken. Werkgevers, werknemers en arbodeskundigen kunnen er terecht voor al hun arbovraagstukken.

Wil je weten wat er in de Arbowet staat en hoe je deze toepast?