Eerste Kamer bespreekt "Wetsvoorstel Gelijke Kansen bij Werving en Selectie"

Op 27 februari, stond er een historische gebeurtenis op de agenda van de Eerste Kamer. Het langverwachte "Wetsvoorstel Gelijke Kansen bij Werving en Selectie" werd besproken. Dit wetsvoorstel is een belangrijke mijlpaal voor de Nederlandse arbeidsmarkt.

© IStock

Indien aangenomen zullen ook de Arbowet en de Wet allocatie arbeidskrachten intermediairs (Waadi) worden aangepast en zal de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) toezien op de toepassing van dit beleid bij werkgevers. Dit wetsvoorstel is een reactie op de uitdagingen van de huidige arbeidsmarkt, waar de concurrentie om talent hoog is en waar discriminatie nog steeds een rol speelt bij wervings- en selectieprocessen.

Wat betekent dit voor werkgevers?

De nieuwe wet verzekert dat werkgevers met meer dan 25 werknemers een werkwijze voor objectief werven en selecteren vast gaan leggen. Dit is een cruciale stap om vooroordelen bij de werving en selectie van personeel aan te pakken. Zo krijgt elke sollicitant een eerlijke kans, ongeacht wie ze zijn. Uit de werkwijze moet blijken dat de werving- en selectieprocedure:
– gebaseerd is op voor de functie relevante eisen
– inzichtelijk en controleerbaar is
– systematisch is ingericht.

Objectief werven en selecteren als antwoord op de krapte op de arbeidsmarkt

Objectief werven en selecteren van personeel is niet alleen een kwestie van eerlijke behandeling, maar ook van zakelijke noodzaak. Het biedt een oplossing voor de krappe arbeidsmarkt, verhoogt de aantrekkelijkheid voor sollicitanten en stimuleert innovatie door diverse denkwijzen en achtergronden toe te voegen aan het team. Dit resulteert uiteindelijk in verbeterde producten en diensten.

Hoe vind je de juiste persoon voor een vacature?

Om werkgevers te ondersteunen, hebben Movisie en SER Diversiteit in Bedrijf de e-learning 'Het Nieuwe Werven en Selecteren: Vind Talent Zonder Vooroordelen' gelanceerd. Deze praktische training biedt waardevolle inzichten en tools om een vernieuwde aanpak te ontwikkelen.
Volgens Hanneke Felten van Movisie spelen (onbewuste) vooroordelen en discriminatie nog veel te vaak een rol in werving en selectie van nieuw personeel. ‘Je hebt vaak de neiging om iemand sneller aardiger te vinden als deze persoon op je lijkt’.

Volg de e-learning hier: Het Nieuwe Werven en Selecteren: 'Vind Talent Zonder Vooroordelen'

Meer informatie en Bronnen