Nieuwsoverzicht digitalisering

Een overzicht van recente nieuwsberichten over het thema digitalisering.

Algoritmetoezichthouder houdt blik op digitale risico’s

24-01-2023

Recent is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aangewezen als algoritmetoezichthouder in Nederland. De algoritmetoezichthouder moet risico’s van algoritmes in kaart brengen en signaleren wanneer algoritmegebruik vermoedelijk in strijd is met mensenrechten.

Op weg naar een Europese vorm van DigiD

10-01-2023

Inloggen via DigiD zou ook moeten werken binnen andere EU-landen. Dat is de belangrijkste reden om de eIDAS-verordening te herzien, ook wel de European Digital Identity (EUid) genoemd.

Verantwoorde IT-systemen: wat is er voor nodig?

21-12-2022

Hoe kunnen IT-systemen zo gebouwd worden dat ze verantwoord zijn en van waarde in de maatschappij? In haar boek “System Error, Please Restart – Hoe we verantwoorde IT-systemen kunnen bouwen” gaat Nanda Piersma er op in. Piersma is lector Responsible IT aan de Hogeschool van Amsterdam en kroonlid van de SER.

Digitale economie vraagt om investeringen

19-12-2022

‘Investeer in onze digitale toekomst’ is de oproep van VNO-NCW en MKB-Nederland in hun recent gepubliceerde rapport over de digitale economie.

De SER ontwikkelde een interactieve digitaliseringskaart van Europa ‘Met een muisklik zie je hoe digitaal EU-landen zijn’

13-12-2022

De impact van digitalisering op de samenleving is immens. Maar hoe volwassen is de digitalisering in Nederland en waar staan we in verhouding tot andere Europese lidstaten? Om die informatie toegankelijk te maken, ontwikkelde de SER-werkgroep Digitale Transitie een interactieve kaart van Europa. Met een paar clicks biedt die inzicht in de digitalisering op ons continent. “Op papier staat Nederland er prima voor. Maar we mogen niet achteroverleunen.”

Een digitale economie die werkt voor iedereen

08-12-2022

Er is actie nodig om de digitale economie voor iedereen te laten werken. Zo moeten er stappen worden gezet op het gebied van digitale vaardigheden, wetgeving en de digitale infrastructuur. In de strategie Digitale Economie heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vijf pijlers benoemd.

Zo richt het kabinet haar digitaliseringbeleid in: werkagenda Waardengedreven Digitaliseren

21-11-2022

Recentelijk heeft staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) de werkagenda ‘Waardengedreven Digitaliseren’ gepubliceerd. In deze werkagenda worden de thema’s Digitaal Fundament en Digitale Overheid uitgewerkt. Later dit jaar volgt de uitwerking van het thema Digitale Economie en in de eerste helft van 2023 de uitwerking van het thema Digitale Samenleving.

Concurrentie in digitale sector eerlijker door DMA

31-10-2022

Op 12 oktober 2022 is de DMA, ook wel de wet digitale markten, door de Europese Unie gepubliceerd. De DMA moet de digitale sector eerlijker en concurrerender maken. Samen met de DSA (wet digitale diensten), die nog gepubliceerd moet worden, vormt dit wetsvoorstel het zogenaamde Digital Services Pakket van de Europese Unie.

Hoe digitaal bewust en vaardig ben jij?

14-10-2022

Je hardloop-app, inloggen bij DigiD en ’s avonds een film kijken op aanraden van Netflix: dagelijks ben je in contact met allerlei vormen van technologie. Ben je je bewust hoe die jou beïnvloeden en andersom?

Wat zijn de kabinetsplannen voor digitalisering?

11-10-2022

Op Prinsjesdag zijn de kabinetsplannen voor komend jaar gepresenteerd. Hieronder lees je wat de plannen zijn voor digitalisering.