De staat van digitalisering in de Europese Unie

Welke plannen voor digitalisering hebben de lidstaten van de Europese Unie? En hoe scoren zij op het gebied van digitale overheidsdiensten? Deze interactieve kaart maakt het inzichtelijk.

De digitaliseringskaart licht per lidstaat van de EU toe welk beleid zij voeren rondom digitalisering.

Ook laat de kaart zien hoe de lidstaten scoren op het gebied van openbare- en overheidsdiensten, aan de hand van de DESI-index. De DESI-index (Digital Economy and Society Index) meet hoe digitalisering zich ontwikkelt op basis van vier indicatoren:

  • menselijk kapitaal (zoals digitale vaardigheden en ICT-specialisten),
  • connectiviteit (digitale infrastructuur, zoals 5G-dekking),
  • integratie van digitale technologie (het gebruik van digitale technologie in bedrijvigheid),
  • digitale openbare- en overheidsdiensten (toegankelijkheid van openbare diensten).

Meer over de DESI-index vind je op de website van de Europese Commissie.

Positie van Nederland

Nederland bevindt zich in de top 3 van de DESI-index, samen met Finland en Denemarken. Nederland scoort hoog op het gebied van connectiviteit en menselijk kapitaal. Voor de integratie van digitale technologieën staan we op de vijfde plaats en op het gebied van digitale openbare diensten op de achtste positie. Nederland maakt gebruik van het Nationaal Groeifonds om te investeren in de digitale transitie.

De toekomstplannen voor Nederland omtrent dit thema zijn te vinden in de kabinetsbrede werkagenda Waardengedreven Digitaliseren.

Wat zijn de kansen en de risico’s van digitalisering?

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen een goede plek houdt of krijgt in een samenleving die steeds digitaler wordt?

Aanmelden nieuwsupdate

Blijf op de hoogte van wat de SER doet rondom het thema digitalisering.
kaart europa

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws rondom digitalisering? Schrijf je in voor de SER-nieuwsupdate.