Jaarverslagen Coördinatiegroep Zelfregulering

De SER Coördinatiegroep Zelfregulering (CZ) doet jaarlijks verslag over het overleg over evenwichtige Algemene voorwaarden.

Onderstaand een overzicht van de verslagen van afgelopen jaren: