Hoe komen algemene voorwaarden tot stand?

Bij de SER vindt overleg plaats tussen branche- en consumentenorganisaties over de algemene voorwaarden voor consumenten. Algemene voorwaarden zijn de zogenoemde kleine lettertjes in een koop- of andere overeenkomst tussen consument en ondernemer. Als de brancheorganisatie én de consumentenorganisaties zich hierover gezamenlijk buigen, ontstaan evenwichtige voorwaarden.

Voordelen zijn: de consument weet dat de voorwaarden door zijn belangenorganisatie in orde zijn bevonden. De ondernemer beschikt over algemene voorwaarden die de consument vertrouwen inboezemen. Evenwichtige en duidelijke algemene voorwaarden helpen geschillen tussen consumenten en ondernemers voorkomen.

Tweezijdige Algemene Voorwaarden

Consumentenvoorwaarden die op deze manier tot stand zijn gekomen, heten ook wel tweezijdige Algemene Voorwaarden. Bij de SER zijn inmiddels voor een groot aantal branches zulke tweezijdige consumentenvoorwaarden opgesteld. Ze zijn herkenbaar aan het tweezijdigheidlogo of de tweezijdigheidclausule in de aanhef van de voorwaarden. Sluitstuk van dit overleg tussen ondernemers en consumenten is een tweezijdig samengestelde geschillencommissie onder de vlag van De Geschillencommissie. Deze onafhankelijke Geschillencommissies behandelen veel consumentengeschillen, die anders voor de rechter zouden kunnen komen, op een laagdrempelige en bindende manier af.

Zelfregulering

Het overleg tussen branche- en consumentenorganisaties over tweezijdige Algemene Voorwaarden vindt plaats onder de hoede van de SER Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (SER CZ).