Zicht op

Medezeggenschap over strategische onderwerpen nu extra hard nodig

Kyra Keybets, senior beleidsmedewerker bij de SER, maakt zich druk over veel problemen in de wereld, maar leert van de schrijver Covey dat het effectiever is om te kijken op welke issues ze wél invloed kan uitoefenen: haar cirkel van invloed. Vanuit haar deskundigheid wil ze medewerkers en bestuurders/managers wijzen op inspirerende video’s van bedrijven die werk maken van medezeggenschap. Met als boodschap: blijf met elkaar in gesprek en kijk verder dan de problemen van vandaag.

Column van:

Kyra Keybets
Kyra Keybets,
senior beleidsmedewerker SER, 
k.keybets@ser.nl

September 2022 lijkt tot nu toe bijna een gewone septembermaand. Ondanks oplopende besmettingscijfers, sta (!) ik na twee jaar om 8 uur in een overvolle trein. Samen met alle studenten die ‘gewoon’ om 9 uur in de collegezalen verwacht worden. Op dinsdag en donderdag vult het SER-kantoor zich (weer) met collega’s. De kruidnoten liggen weer in de winkel. En zondag 17 september was alvast een echte ‘herfstdag’.

Maar schijn bedriegt. Er zijn grote zorgen. De oorlog in Oekraïne. Onze leefomgeving. Bedrijven die omvallen door te hoge energieprijzen. Mensen die de komende winter letterlijk in de kou zitten. Zoveel problemen die om een oplossing vragen. Waar moet je beginnen? Zelfs de meest optimistische mens zou er moedeloos van worden.

Gedeeld Beleid Is Beter Beleid

Cirkel van betrokkenheid en invloed

Zo blijmoedig sta ik niet in het leven. Af en toe betrap ik me erop dat ik net als een kind mijn vingers in mijn oren wil doen of mijn handen voor mijn ogen. Als ik het niet hoor of zie, is het er niet (meer). Onzin natuurlijk en het helpt ook niet.

In zijn boek 'De 7 eigenschappen van effectief leiderschap' schrijft Stephen Covey over de cirkel van invloed en betrokkenheid. Dat helpt me wel. Ik kan me over alles in de wereld druk maken (mijn cirkel van betrokkenheid), maar het is veel effectiever om te kijken waar ik wél invloed kan uitoefenen: mijn ‘cirkel van invloed’. Voor de korte termijn leidt dat tot overzichtelijke oplossingen: de thermostaat lager, ons versleten bankstel laten repareren in plaats van vervangen. Voor de middellange termijn zijn ingrijpender keuzes nodig. Hoe zorgen we dat we echt duurzaam gaan leven? Een terugkerend gespreksonderwerp, waarbij we verder kijken dan het hier en nu.

Medezeggenschap over strategische onderwerpen

Ook in bedrijven en organisaties is het hard nodig om als bestuurder/management met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging verder te kijken dan alleen het hier en nu en in gesprek te blijven. Wat betekenen de problemen van nu voor de strategie van de onderneming? Maar vooral: Hoe kijken jullie als werknemers én bestuurder/management samen naar de uitdagingen die er volgend jaar en het jaar daarna ook nog zullen zijn? Waar heb je als onderneming invloed op en waar ben je (nog?) afhankelijk van besluitvorming door anderen? En wat betekent dat voor de keuzes die gemaakt worden?

Inspirerende voorbeelden

De SER heeft op haar themapagina over strategische onderwerpen ter inspiratie mooie video’s staan van bedrijven die werk maken van medezeggenschap. Waar de zorgen, behoeften, ideeën en idealen van medewerkers (via de or) worden betrokken bij de besluitvorming over de strategie van de onderneming. Het Jongerennetwerk Medezeggenschap ontwierp een tool om in jouw bedrijf het gesprek aan te gaan over een belangrijk strategisch onderwerp: digitalisering --> zie Hoe digitaal fit is jouw organisatie?

En over drie jaar (in september 2025)?

Als we iets geleerd hebben van de afgelopen jaren, is het hoe snel zekerheid kan omslaan in onzekerheid. Ik waag me niet aan voorspellingen over de wereld, Nederland of mijzelf in september 2025. Wat ik wél zeker weet is dat alleen in overleg oplossingen mogelijk zullen zijn, of dat nu in de politiek, bij de SER of in bedrijven is. Maak als bestuurder, toezichthouder en or- of pvt-lid gebruik van jouw cirkel van invloed. Ga en blijf met elkaar in gesprek en kijk daarbij ook verder dan de problemen van vandaag. Maak gebruik van de kennis en kunde op en van de werkvloer. Succes!


Zicht op... magazine SER
Medezeggenschap