Zicht op

Met z'n allen vooruit

We worden allemaal nieuwsgierig geboren. Iedereen vindt het leuk om nieuwe dingen mee te maken, te doen en te leren. Het zit in onze genen: we willen vooruit. En daar biedt deze tijd geweldige kansen voor. Juist nu bereidt Nederland zich op voor de transitie naar een duurzame, inclusieve, digitale samenleving en economie. En voor die transitie zijn mensen nodig.

Column van:

Mariëtte Hamer
Mariëtte Hamer,
SER-voorzitter
 
 
 

Gelet op de krapte van de arbeidsmarkt is dat een enorme uitdaging. Er is een enorme vraag naar mensen met allerlei vaardigheden. Om die vraag te vervullen, moeten mensen met vaart worden opgeleid, omgeschoold of bijgeschoold. We hebben iedereen nodig: nieuwkomers, herintreders, zij-instromers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En ook de mensen die hun baan in de ‘oude’ economie zien verdwijnen.

Jezelf ontwikkelen en blijven leren wordt steeds belangijker

Op een krappe en steeds sneller veranderende arbeidsmarkt is het belangrijker wat je kunt (skills), dan welke diploma’s je hebt. Mensen met (jarenlange) werkervaring hoeven bij een switch op de arbeidsmarkt niet bij nul te beginnen, maar hoeven alleen bij te leren wat nodig is voor een ander vakgebied. Deze tijd biedt mensen kansen om sprongen te maken in hun ontwikkeling. Een stewardess kan doktersassistente worden, een bankemployé leraar en een gaswachtmedewerker zonnepanelenmonteur.
Jezelf ontwikkelen en blijven leren worden steeds belangijker. Vanaf mijn start bij de SER, en ook daarvoor al, heb ik vaak gezegd: jezelf ontwikkelen is net zo belangrijk als gezond eten en drinken. Die slogan is alleen maar meer waar geworden.

Leven lang ontwikkelen

De SER heeft de taak gekregen om leven lang ontwikkelen aan te jagen en alle initiatieven die de leercultuur bevorderen zichtbaar te maken. Een geweldige taak, want overal in het land zijn regionale samenwerkingsverbanden uit de grond geschoten. Gemeenten, werkgevers, werknemers en kennisinstellingen komen samen tot prachtige initiatieven en projecten die mensen concreet helpen bij de ontwikkeling van hun loopbaan.

Iedereen is nodig

We hebben iedereen nodig. In het land én in de regio. De regio’s weten wat er speelt, waar de kansen liggen en wat er nodig is om mensen te kunnen laten instromen op plekken waar arbeidskrachten nodig zijn. Werkgevers- en werknemersorganisaties helpen om kansen te creëren en bieden plekken aan. Ondersteuningsorganisaties ontwikkelen passende leer- en begeleidingstrajecten, zodat mensen kunnen groeien in veerkracht en flexibiliteit. Daarmee worden ook mensen in kleinere organisaties en mkb-bedrijven bereikt.

Blijven leren moet vanzelfsprekend zijn

Ook voor de nieuwe regering ligt hier een taak. Naast regionale initiatieven is er landelijk beleid nodig om een leven lang ontwikkelen te stimuleren, te financieren en knelpunten op te lossen. Als de bewindslieden van Onderwijs, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Economische Zaken hierin samen optrekken, ontstaat er een cultuur waarin blijven leren vanzelfsprekend is.

De transitie van Nederland begínt bij een leven lang ontwikkelen. Door daar nu met volle kracht op in te zetten, komen we met z’n allen vooruit. Dus laten we het vooral allemaal doen.


Deze column verscheen ook in de papieren versie van SERmagazine.

Download SERmagazine 2022 #1


Zicht op... magazine SER
Studenten in actie in loods van het Zadkine College in Rotterdam, ze leren hier hoe te werken in een magazijn. Foto: Frank de Roo