Kohnstammlezing 2020: Samen leven, samen scholen

Kohnstammlezing 2020 door SER-voorzitter Mariëtte Hamer

De samenleving stelt hoge eisen. Iedereen moet zich blijven ontwikkelen om uitdagingen van de toekomst aan te kunnen. De verantwoordelijkheid voor die ontwikkeling hebben we voor een groot deel bij het onderwijs gelegd. De samenleving staat vooral aan de zijlijn en heeft steeds meer verwachtingen van het onderwijs. Kan de samenleving zich nog afzijdig houden? Past dat bij de brede verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van mensen? Hoe zou de samenwerking tussen onderwijs en samenleving er ook uit kunnen zien? In haar lezing ‘Samen leven, samen scholen’, stelt Mariëtte Hamer de relatie tussen onderwijs en samenleving centraal.

Download hier de volledige tekst van de Kohnstammlezing ‘Samen leven, samen scholen’.

Over de Kohnstammlezing

De Kohnstammlezing vindt jaarlijks plaats en heeft een lange traditie: dit jaar is de eenentwintigste editie. De lezingenreeks, georganiseerd door het Samenwerkingsverband Onderwijs en Opvoeding Amsterdam, is geïnspireerd door het werk van Philip Kohnstamm en is uniek in haar soort: op het grensvlak van het maatschappelijk debat, het wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van onderwijs en opvoeding. De lezing wordt gepubliceerd in een speciale reeks, uitgegeven door de Vossiuspers UvA. De lezing wordt digitaal uitgegeven.