Terugblik op recente Topvrouw-benoemingen: “De rode draad in mijn loopbaan is waardevol verschil maken met nieuw denken en doen”

De afgelopen tijd werden weer vele mooie benoemingen bekendgemaakt van topvrouwen uit de SER Topvrouwen-database. Wat betekent deze nieuwe aanstelling voor de topvrouwen in kwestie en welke weg hebben zij hiernaartoe bewandeld? We lichten hieronder een aantal van deze ervaringen uit.

Saskia Vlaar, Lid Raad van Commissarissen bij PwC

Wat betekent deze benoeming voor jou?
PwC is een organisatie van maatschappelijk belang waar vertrouwen essentieel is. Dat sluit goed aan bij mijn achtergrond en ambitie. PwC is een sterke organisatie met een sterk merk. Maar we weten ook dat er in de komende jaren een hoop gaat veranderen en dit al deels gaande is. Denk alleen al aan de voortdurende technologische ontwikkelingen. Hierbij springt AI op dit moment in het oog. Hoe verhouden we ons hiermee? De juiste vragen in de boardroom kunnen stellen om ook in de toekomst die sterke organisatie te kunnen zijn, daar verheug ik me op. 

Kun je een korte toelichting geven over de weg die je bewandeld hebt om deze positie te kunnen vervullen?
De rode draad door mijn loopbaan is transformatie en innovatie: waardevol verschil maken met nieuw denken en doen. Ik sta graag met een been in de toekomst en een been in het nu. Dat deed ik al als jonge econometrist bij KPN, toen het GSM-netwerk werd geïntroduceerd en ik van dichtbij heb mogen meemaken welke impact zo’n paradigmashift heeft op een organisatie. Hierna werkte ik onder andere als onderzoeksdirecteur bij TNO en was ik verantwoordelijk voor Digitale Innovatie bij Shell. Op dit moment ben ik bestuurder bij AiNed, een organisatie die staat opgesteld om met funding uit het Groeifonds de concurrentiepositie van Nederland op het gebied van AI te versterken. Verder bekleed ik diverse toezichthoudende functies, dat helpt ook. Zo ben ik lid van de RvT van Noordwest Ziekenhuis groep, waar ik de Digitale Transformatie Commissie voorzit, en ben ik vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen van SURF. Ook hier zit ik de commissie die innovatie in de portefeuille heeft voor.

“De juiste vragen in de boardroom kunnen stellen om ook in de toekomst die sterke organisatie te kunnen zijn, daar verheug ik me op.”

Welke ambitie heb je in deze nieuwe rol?
Er is in de nabije toekomst nog veel verschil te maken met technologie en (mensgerichte) innovatie. Het werk wat er op ons afkomt kunnen we met de huidige mensen nauwelijks aan. Daarbij geven deze ontwikkelingen nieuwe kansen, maar brengen ze ook uitdagingen met zich mee. ‘Trust’ is hierbij ontzettend belangrijk en daarin kan PwC een belangrijke rol spelen, door een trusted advisor te zijn. Ik zet graag de intuïtie die ik daarin heb opgebouwd in voor het gesprek tussen commissarissen en bestuurders hierover!  


Yasemin Tümer, Commissaris in RvC EY Nederland/EY Accountants

Wat betekent deze benoeming voor jou?
Anders dan eerdere benoemingen voelt deze als thuiskomen. Ik ben zelf vroeger partner geweest bij KPMG Consulting. Destijds is onze adviesgroep verkocht. Na de verkoop van de adviseurs is overigens bij KPMG evengoed weer een adviestak gegroeid. Nu kom ik terug bij een organisatie die ook een splitsing wilde maar inmiddels heeft besloten om bij elkaar te blijven. Blijkbaar is er behoefte aan het multidisciplinaire model waarin naast de controle van de jaarrekeningen ook andere expertises en diensten beschikbaar blijven. Zo kan ik de argumenten van de huidige organisatie ook heel goed volgen. Dezelfde discussie kan natuurlijk weer terugkomen, zo loopt het in de business. Nu ik weer terug ben bij een partnergeleide organisatie zie ik zowel veel herkenbare zaken maar ook grote verschillen met mijn KPMG-tijd. Qua veranderingen gaat het onder meer om mondiale integratie en samenwerking, digitalisering, wet- en regelgeving waardoor een hele andere wereld is opgebouwd rond kwaliteit waar ik mij enorm goed in ingeleid voel door het team van EY. Ik ben zeer onder de indruk.

Ik zie mijn partnerachtergrond als een groot voordeel. Ik kan mij goed verplaatsen in het functioneren van een partnergeleide organisatie. Met dat in het achterhoofd kan ik mij goed verplaatsen in het perspectief van medewerkers en partners.

Kun je een korte toelichting geven over de weg die je bewandeld hebt om deze positie te kunnen vervullen?
De weg hiernaartoe is voor mij een natuurlijk proces geweest. Ik ben breed geïnteresseerd en betrokken. Ik wil een rol kunnen vervullen in het realiseren van een samenleving waar feminiene waarden als empathie, samenwerking, ruimte voor denken én voor anderen een natuurlijke plek hebben. Dit besef dat wij onderdeel zijn van deze wereld - als homo sapiens omringd door de natuur en andere levende wezens - is voor mij belangrijk. Het zou een fijnere wereld zijn als we meer oog hebben voor deze context, die nu veel te vaak ondergesneeuwd raakt. Dus, als je mijn pad volgt, zie je dat ik veel verschillende dingen doe. Maar dat heeft een reden en een effect. Ik gun mijzelf een diversiteit aan activiteiten en betrokkenheid om verschillende maatschappelijke perspectieven te blijven houden. Toezichthoudende rollen en vooral ook veelal het voorzitterschap geven mij de mogelijkheid om dat juist op de achtergrond, maar wel met veel overtuiging te blijven doen.

“Als je mijn pad volgt, zie je dat ik veel verschillende dingen doe - én met reden.”

Welke ambitie heb je in deze nieuwe rol?
Het zal niemand verbazen dat ik specifiek aandacht heb voor de mens en zijn omgeving. EY is een belangrijke speler in het economisch verkeer. De controle van de jaarrekening van bedrijven is één van de basis pijlers van vertrouwen. Ieder jaar opnieuw is er behoefte aan een onafhankelijke controle. Een accountant verklaart dat de boeken gecontroleerd zijn en dat de jaarrekening een juist beeld van de werkelijkheid geeft. Dat is niet alleen een verklaring aan de RvC en aandeelhouders maar een verklaring met een publieke waarde omdat het met de publicatie van de jaarcijfers mee gaat. Als dat wegvalt, valt het zekerheidsgevoel en basis voor vertrouwen weg. Dat vertrouwen is essentieel. En die gaat te paard en komt maar schoorvoetend terug.

En daarbij hangt veel af van de kwaliteit van de menselijke interactie en gevoelens van zekerheid en vertrouwen. Vandaar mijn aandacht en focus op de mensen die dit werk uitvoeren. Zij moeten gezond, scherp en goed zijn in hun vak. Ze moeten een bedrijf (hun klanten) kunnen aanvoelen en het nodige speurwerk verrichten om een getrouw beeld van de werkelijkheid te pakken en daarover een verklaring af te kunnen geven. Dat is een publiek belang.
Daarom is het des te belangrijker dat accountants en adviseurs zichzelf blijven ontwikkelen en zorgdragen voor goede opleiding, waar nodig bijscholing. Zowel open-minded als kritisch blijven gebeurt niet uit zichzelf maar vraagt om voortdurend aandacht. Een goede professional zorgt ervoor dat zij feedback kan geven maar vooral ook feedback kan ontvangen. Zo zorg je samen voor een hogere kwaliteit in je diensten.

Mijn taak als commissaris is breed, maar wel direct gerelateerd aan deze aspecten van de organisatie. Toezicht is voor mij ook stimuleren door de juiste vragen te stellen. Maar de juiste vragen vind je door naar mensen te luisteren en hun werk beter te leren kennen. Dingen gaan soms samen. Investeringen in techniek zijn belangrijk, maar het zijn de mensen die het moeten doen, en ik vind dat de toezichthouder van de organisatie moet waken dat dat op orde is. De wettelijke vereisten kunnen we alleen goed realiseren als we zowel systemen als mensen in balans hebben.

 

Ook opgenomen worden in de SER Topvrouwen database? Meld je hier aan