Certificatieschema arbokerndeskundigen voor toetsen van en advies over de RI&E

Per 1 juli 2022 geldt een vernieuwd certificatieschema voor arbokerndeskundigen voor het toetsen en adviseren van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

mannen met helm © Shutterstock

Volgens het nieuwe certificatieschema mag een kerndeskundige een RI&E-toetsing alleen doen binnen de eigen expertise. Het gaat hierbij niet over alle andere taken en werkzaamheden die een hogere veiligheidskundige, -arbeids- en organisatiedeskundige of -arbeidshygiënist uitvoert. Het nieuwe schema geldt niet voor de vierde kerndeskundige, de bedrijfsarts. Voor deze kerndeskundige is een BIG-registratie voldoende.

Ook moeten kerndeskundigen om gecertificeerd te blijven, kunnen aantonen dat zij actief zijn in het toetsen van en adviseren over de RI&E en dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens het schema. Hierdoor moet duidelijker worden waar het advies precies betrekking op heeft. Dit moet voorkomen dat iemand een RI&E-toetsing uitvoert van een onderwerp waarover hij of zij geen specifieke kennis heeft.

Wat zegt de wet?

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet zijn werkgevers in Nederland verplicht om een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) te maken, inclusief een plan van aanpak. De werkgever is verplicht om deze RI&E te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of een gecertificeerde arbokerndeskundige of bedrijfsarts. De certificering moet voldoen aan de eisen van NEN-EN-ISO/IEC 17024:2012.
Zie: Artikel 2.1 Arbeidsomstandighedenregeling

Gevolgen voor werkgevers

Met de invoering van het nieuwe certificatieschema veranderen de wettelijke eisen aan de RI&E niet, maar dit kan wel gevolgen hebben voor de toetsing van de RI&E door gecertificeerde deskundigen.

Elke gecertificeerde arbokerndeskundige mag toetsen of alle vereiste onderdelen in de RI&E voorkomen. Voor de beoordeling of deze onderdelen ook inhoudelijk aan alle eisen voldoen is specifieke deskundigheid van de arbokerndeskundige nodig. Deze kunnen dat alleen doen voor de risico’s waarvoor zij gecertificeerd zijn.

Gerelateerd nieuws

Wist je dat een RI&E verplicht is als je werkgever bent? | 07-03-2023

Meer informatie

Wil je meer informatie over de RI&E? Of zoek je tools om zelf een RI&E te maken? Ga naar het dossier RI&E.


Wat is het SER Arboplatform?

De SER ziet het als zijn taak om goede arbeidsomstandigheden in Nederland te stimuleren. Het SER Arboplatform is het centrale punt van sociale partners over gezond en veilig werken. Werkgevers, werknemers en arbodeskundigen kunnen er terecht voor al hun arbovraagstukken.
 
Wil je weten wat er in de Arbowet staat en hoe je deze toepast?