Toetsing RI&E door arbodeskundigen volgens nieuw certificatieschema

Per 1 juli 2022 wordt een nieuw certificatieschema van kracht voor arbodeskundigen (ook wel kerndeskundigen genoemd), waarin eisen worden gesteld aan hun expertise en ervaring. Ook gaat de procedure van toetsing van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) veranderen.

mannen met helm © Shutterstock

Per 1 juli 2022 moeten arbodeskundigen gecertificeerd zijn om een RI&E te mogen toetsen. Het gaat om de: 
arbeids- en organisatiedeskundige;
hogere veiligheidskundige en
arbeidshygiënist. 

Het nieuwe schema geldt niet voor de vierde arbodeskundige, de bedrijfsarts. Voor deze arbodeskundige is een BIG-registratie voldoende.

In het nieuwe certificatieschema is aangegeven welke arbodeskundige over welke expertise beschikt. Een arbodeskundige mag een RI&E-toetsing alleen doen binnen de eigen expertise.

Ook moeten arbodeskundigen om gecertificeerd te blijven, kunnen aantonen dat zij actief zijn in het toetsen van en adviseren over de RI&E en dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens het schema. Hierdoor moet duidelijker worden waar het advies precies betrekking op heeft. Dit moet voorkomen dat iemand een toetsing uitvoert van een onderwerp waarover hij of zij geen specifieke kennis heeft. 

Gevolgen voor werkgevers

Met de invoering van het nieuwe certificatieschema gaat ook de procedure van de toetsing veranderen. Dit heeft gevolgen voor werkgevers die verplicht zijn de RI&E te laten toetsen. Die toetsing wordt verdeeld in:

  • Een systeemtoetsing, waarbij wordt beoordeeld of de RI&E aan alle wettelijke verplichte onderdelen voldoet en
  • Een scopetoetsing, waarbij wordt bekeken of alle risico’s juist en afdoende in kaart zijn gebracht. Dit vraagt om inhoudelijke kennis van de kerndeskundige.

Gerelateerd nieuws

Kwaliteit risico-inventarisatie en -inventarisatie moet omhoog | 31-05-2022

Meer informatie

Wil je meer informatie over de RI&E? Of zoek je tools om zelf een RI&E te maken? Ga naar het dossier RI&E.


Wat is het SER Arboplatform?

De SER ziet het als zijn taak om goede arbeidsomstandigheden in Nederland te stimuleren. Het SER Arboplatform is het centrale punt van sociale partners over gezond en veilig werken. Werkgevers, werknemers en arbodeskundigen kunnen er terecht voor al hun arbovraagstukken.
 
Wil je weten wat er in de Arbowet staat en hoe je deze toepast?