Terugblik op recente Topvrouw-benoemingen: “Ik probeer Rotterdamse daadkracht met Braziliaans optimisme te combineren”

De afgelopen tijd werden weer vele mooie benoemingen bekendgemaakt van topvrouwen uit de SER Topvrouwen-database. Wat betekent deze nieuwe aanstelling voor de topvrouwen in kwestie en welke weg hebben zij hiernaartoe bewandeld? We lichten hieronder een aantal van deze ervaringen uit.

benoemingen handdruk © Shutterstock

Annemieke J.M. Roobeek, Lid van de Raad van Commissarissen van Randstad Holding Nederland

Annemieke Roobeek Wat betekent deze benoeming voor jou?
In een tijd van grote transformaties van – geopolitieke tot technologische veranderingen - is het buitengewoon relevant om als commissaris midden in de veranderende wereld van (flex)werk en arbeidsverhoudingen te staan. Je inbreng als commissaris kan ver reiken. Bij Randstad Holding Nederland met de merken Randstad, Tempo Team, Yacht en BMC werken 4000 professionals. Via deze merken zijn dagelijks meer dan 70.000 mensen aan het werk in talloze organisaties in ons land.

Kun je een korte toelichting geven over de weg die je bewandeld hebt om deze positie te kunnen vervullen?
Voor deze positie ben ik benaderd door Ada van der Veer van NR Governance. Zij was door de medezeggenschap van Randstad Groep Nederland benaderd om een geschikte commissaris te vinden. Zij vonden mijn kennis van moderne medezeggenschap in de praktijk belangrijk. Ik ben heel vereerd op voordracht van de medezeggenschap benoemd te zijn door de Raad van Bestuur.

“In een tijd van grote transformaties - van geopolitieke tot technologische veranderingen - is het buitengewoon relevant om als commissaris midden in de veranderende wereld van (flex)werk en arbeidsverhoudingen te staan.”

Welke ambitie heb je in deze nieuwe rol?
Mijn ambitie is om de gouden driehoek, samen met de directie, de commissarissen en de medezeggenschap, gestalte te geven. Door vraagstukken en uitdagingen tijdig met elkaar te bespreken, kan er sneller gehandeld worden en dat komt de toekomst van de organisatie ten goede, zeker in turbulente tijden.


Arjel Woudstra, Lid Raad van Bestuur Woningcorporatie Portaal

Arjel Woudstra Wat betekent deze benoeming voor jou?
Met de wooncrises, de huidige energieprijzen en druk op de leefbaarheid staan we als maatschappij voor één van de grootste uitdagingen van deze tijd. Woningcorporaties dragen bij aan een antwoord daarop. Ze zorgen dat mensen in een fijn, duurzaam en betaalbaar huis kunnen wonen. Portaal gaat zelfs nog een stap verder: ze staat voor “bijdragen aan goed samenleven”. Dat gaat verder dan alleen het verhuren, onderhouden en bouwen van woningen. Deze rol is een 100% match met mijn eigen behoefte om een maatschappelijke bijdrage te leveren.

Kun je een korte toelichting geven over de weg die je bewandeld hebt om deze positie te kunnen vervullen?
Na mijn studie Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente, heb ik negen jaar gewerkt bij verschillende innovatieve en internationaal opererende bedrijven (KPN, Bellsouth en Philips) waaronder drie jaar in Brazilië. Dat is waar ik de kracht van diversiteit heb omarmd. Sindsdien probeer ik Rotterdamse daadkracht met Braziliaans optimisme te combineren.

Bij mijn laatste twee werkgevers - de ANWB en FME - heb ik gewerkt aan belangrijke maatschappelijke agenda’s, zoals verduurzaming van mobiliteit en industrie, de energietransitie en hoe technologie daar een oplossing voor kan bieden. Hier heb ik ervaring opgedaan met daadkrachtig opereren in een complex stakeholdersveld en het succesvol opzetten van en samenwerken in partnerships.

“Mijn ambitie is te sturen op een goede balans tussen maatschappelijke impact en economisch rendement”

Naast mijn kennis van duurzaamheid en mijn ervaring als directielid, komt mijn ervaring met partnerships bij Portaal goed van pas. De kern van het werk van Portaal is samenwerken. Met partners in de wijk, maar ook met bewoners.

Welke ambitie heb je in deze nieuwe rol?
Huisvesting moet rust, stabiliteit en zekerheid geven. Mijn ambitie is te sturen op een goede balans tussen maatschappelijke impact en economisch rendement. Continu de (toekomstige) bewoner én de wijken als uitgangspunt nemen en Portaal zo te ontwikkelen dat we duurzaam een bijdrage leveren aan goed samenleven. Op huis-, wijk- en op nationaal niveau.  

 

Ook opgenomen worden in de SER Topvrouwen database? Meld je hier aan