Terugblik op recente Topvrouw-benoemingen: “Ik wil de volgende fase van het KWF tot een succes maken”

De afgelopen tijd werden weer vele mooie benoemingen bekendgemaakt van topvrouwen uit de SER Topvrouwen-database. Wat betekent deze nieuwe aanstelling voor de topvrouwen in kwestie en welke weg hebben zij hiernaartoe bewandeld? We lichten hieronder een aantal van deze ervaringen uit.

Michaëla M. Ulrici, Lid raad van toezicht KWF

Wat betekent deze benoeming voor jou?
Kanker treft 1 op de 2 mensen. Ook in mijn nabije omgeving, bij familie en lieve vrienden, heb ik gezien en gevoeld hoe verwoestend deze ziekte is. De enorme machteloosheid die ik daarbij voel, kan ik met deze benoeming omzetten in een bijdrage aan het vinden van behandelingen van kanker. En niet alleen dat, wat mij ook aanspreekt is dat het KWF zich net zo hard inzet voor de preventie van kanker als voor de kwaliteit van leven met kanker.

“De enorme machteloosheid die ik voel [bij deze ziekte], kan ik met deze benoeming omzetten in een bijdrage aan het vinden van behandelingen van kanker.” 

Kun je een korte toelichting geven over de weg die je bewandeld hebt om deze positie te kunnen vervullen?
Nadat ik tussen 2010 en 2014 de voorzittersrol van NautaDutilh heb vervuld, heb ik mijn praktijk als advocaat opgepakt. Daarnaast ben ik voorzitter van het Amsterdams Universiteitsfonds geworden en lid van de Raad van Toezicht van JINC. In 2022 heb ik het stokje bij het universiteitsfonds overgedragen en bij JINC doe ik dat binnenkort ook. Het leek me leuk om weer een toezichthouden rol te vervullen, maar dan in een andere sector. Dat is de culturele sector geworden: ik ben in 2023 toegetreden tot de raad van toezicht van het Rijksmuseum en Theater de Meervaart. Toen daarna KWF op mijn pad kwam, had ik geen enkele bedenking. Een geweldige organisatie en doel. Deze drie toezichthoudende functies zijn voor mij een goede combinatie.  

Welke ambitie heb je in deze nieuwe rol?
De twee vergaderingen en het inwerkprogramma hebben me al een goed beeld gegeven van de professionele organisatie en de enorm bevlogen, leuke mensen die er werken. Het is leerzaam om meegenomen te worden in de projecten en de keuzes die het KWF moet maken. Ik wil de volgende fase van het KWF tot een succes maken: de verdere professionalisering van de organisatie met een hoge medewerkerstevredenheid en de strategie om in te zetten op specifieke speerpunten. 


Kim Hurkens, lid raad van bestuur ZorgSaam Zorggroep

Wat betekent deze benoeming voor jou?
Een afscheid van het artsenvak dat ik met passie heb uitgevoerd, maar waarbij altijd iets ontbrak. Een volgende stap, waarin ik mij bestuurlijk kan door ontwikkelen en in een ander krachtenspel mijn steentje bij kan dragen aan een betere gezondheidszorg.

Kun je een korte toelichting geven over de weg die je bewandeld hebt om deze positie te kunnen vervullen?
Hoewel ik doelgericht ben, was mijn carrièrepad ook een zoektocht. Nadat ik cum-laude afstudeerde in de geneeskunde koos ik voor de breedte van de interne geneeskunde. Desondanks voelde het artsenvak beperkend. Na meerdere specialisaties en promotieonderzoek, ging ik werken in het AMC en kwam ik met de managementkant van de zorg in aanraking. Dit was de mate van abstractie, complexiteit en afwisseling die ik zocht en het maakte iets in me los. Ik volgde een MBA en keerde terug naar een ziekenhuis in Limburg, waar ik al snel managementtaken verrichtte.

“Mijn relatief jonge leeftijd en gebrek aan bestuurlijke ervaring bleken niet altijd te stroken met de nog traditionele opvattingen die heersen in het zorgbestuur.”

De meest recente stappen richting bestuur en toezicht waren niet vanzelfsprekend. Mijn relatief jonge leeftijd en gebrek aan bestuurlijke ervaring bleken niet altijd te stroken met de nog traditionele opvattingen die heersen in het zorgbestuur. Gelukkig zijn er organisaties als ZorgSaam en het Deventer Ziekenhuis, waar ik toezichthouder ben, die nieuw en modern leiderschap durven omarmen en hier de kracht van inzien.

Welke ambitie heb je in deze nieuwe rol?
Als arts was het mijn doel om een moeilijke boodschap zó te brengen dat mijn patiënt zich begrepen, gesteund of gemotiveerd voelde. De boodschap van een zorgbestuurder over de bestendigheid van de zorg is ook niet eenvoudig. Ik zie het als mijn taak om het zo over te brengen dat onze medewerkers en artsen, patiënten en cliënten en andere inwoners van Zeeuws-Vlaanderen en ook onze partners in Zeeland en daarbuiten zich gehoord en meegenomen voelen, gemotiveerd en geïnspireerd om onderdeel te zijn van de transitie die we samen (door)maken.

 

Ook opgenomen worden in de SER Topvrouwen database? Meld je hier aan