Eenmalige tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten bekend

Vanaf 1 januari 2023 kunnen mensen met een beroepsziekte als gevolg van het werken met gevaarlijke stoffen een éénmalige tegemoetkoming krijgen van € 22.839,–.

beroepsziekten © Shutterstock

De regeling geldt in eerste instantie voor drie beroepsziekten:
Longkanker door asbest;
Allergisch (beroeps)astma;
Chronische solvent-encefalopathie (CSE of schildersziekte)

De uitkering maakt deel uit van de Tegemoetkomingsregeling Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB). Dit heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bekendgemaakt in de Staatscourant.

Instellingsbesluit Adviescommissie Lijst Beroepsziekten

De komende jaren worden meer stoffengerelateerde beroepsziekten aan de bestaande lijst toegevoegd. Een speciale Adviescommissie Lijst Beroepsziekten is ingesteld om de minister hierover te adviseren. De volgende leden-deskundigen zijn benoemd: De heer D.J.J. Heederik (voorzitter), Mevrouw F.G Schaafsma, De heer H.F. van der Molen, Mevrouw S. Peters, De heer J.M. Rooijackers en Mevrouw A.S.A.M. van der Burght. De benoeming geldt voor een termijn van drie jaar.

De uitvoering van de regeling ligt bij Lexces, ISBG en de SVB.

Meer informatie

Meer weten over gevaarlijke stoffen? Ga dan naar het dossier Gevaarlijke stoffen.


Wat is het SER Arboplatform?

De SER ziet het als zijn taak om goede arbeidsomstandigheden in Nederland te stimuleren. Het SER Arboplatform is het centrale punt van sociale partners over gezond en veilig werken. Werkgevers, werknemers en arbodeskundigen kunnen er terecht voor al hun arbovraagstukken.
 
Wil je weten wat er in de Arbowet staat en hoe je deze toepast?