Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten (TSB)

Vanaf 1 januari 2023 kunnen mensen met een beroepsziekte als gevolg van het werken met gevaarlijke stoffen een éénmalige financiële tegemoetkoming van de overheid aanvragen.

beroepsziekten © Shutterstock

De regeling geldt voor (oud)werkenden of zelfstandigen met longkanker door asbest, allergisch beroepsastma en schildersziekte (CSE). Zij kunnen de regeling aanvragen bij het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen (ISBG).

De uitvoering van de regeling ligt bij LexcesISBG en de SVB.

Vernieuwde TSB-regeling geldt ook voor zelfstandigen

Voor de oude regeling kwamen alleen werkenden in aanmerking die in het verleden waren blootgesteld aan gevaarlijke stoffen op het werk. De huidige regeling geldt voor alle werkenden met gediagnostiseerde longkanker door asbest, allergisch beroepsastma en schildersziekte (CSE). Dit betekent dat ook ZZP’ers aanspraak kunnen maken.

Andere beroepsziekten

In de toekomst komen ook werkenden met andere beroepsziekten door gevaarlijke stoffen in aanmerking voor een tegemoetkoming. Wanneer dat gebeurt en welke beroepsziekten dat zijn, bepaalt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Meer informatie

Meer weten over gevaarlijke stoffen? Ga dan naar het dossier Gevaarlijke stoffen.


Wat is het SER Arboplatform?

De SER ziet het als zijn taak om goede arbeidsomstandigheden in Nederland te stimuleren. Het SER Arboplatform is het centrale punt van sociale partners over gezond en veilig werken. Werkgevers, werknemers en arbodeskundigen kunnen er terecht voor al hun arbovraagstukken.
 
Wil je weten wat er in de Arbowet staat en hoe je deze toepast?