Inzicht in skills, een verkenning van Nederlandse initiatieven

Veel talent in Nederland blijft nog onbenut. Een gemiste kans op de toch al krappe arbeidsmarkt. Inzicht in skills kan helpen om iemands talenten te herkennen en betere matches tot stand te brengen. Het belang van skills wordt steeds duidelijker en dit heeft geleid tot veel verschillende initiatieven en instrumenten. De ministeries van SZW, OCW en EZK hebben daarom opdracht gegeven tot een verkenning.

Initiatieven skillsgerichte arbeidsmarkt skillsrapport © Shutterstock

Skillsgerichte arbeidsmarkt

Skills zijn de verzameling van zowel harde als zachte kennis, vaardigheden en competenties die ervoor zorgen dat iemand productief is. Verschillende initiatieven houden zich bezig met skills. Veel van deze initiatieven blijken echter langs elkaar heen te werken of maar één probleem te adresseren, waardoor de effectiviteit en inzet van skills voor de gehele arbeidsmarkt uitblijft.

Verkenning

De verkenning heeft als doel om inzicht te geven in al deze initiatieven en duidelijkheid te creëren over de rol en inzet van betrokken partijen. Het onderzoek geeft antwoord op vragen als; welke lessen zijn te leren uit bestaande skills-initiatieven, hoe kunnen we skills optimaal inzetten, via welke wegen kan een op skills gerichte arbeidsmarkt worden bevorderd, en welke rollen en taken hebben betrokken partijen hierbij? Al deze inzichten kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een op skills gerichte arbeidsmarkt.

Verder lezen

Ook de SER onderschrijft het belang van een op skills gerichte arbeidsmarkt. Inzicht in relevante skills draagt niet alleen bij aan de professionele ontwikkeling van werkenden en werkzoekenden, maar levert ook betere matches op. Ook wordt het voor mensen makkelijker om over te stappen naar een andere sector of beroepsgroep. Dit biedt kansen voor tekortsectoren, zoals de zorg en techniek. Wil je meer weten over de skillsgerichte arbeidsmarkt en hoe de SER zich hiervoor inzet?

Lees verder over skillsgerichte arbeidsmarkt