Gaat de or ook over de (verre) toekomst?

Energie besparen, CO2-uitstoot en afval verminderen: als or vinden wij dat de organisatie aan de slag moet om klimaatverandering tegen te gaan. Onze bestuurder schuift het gesprek over dit soort langetermijnkwesties echter voor zich uit. Welke aanknopingspunten biedt de WOR om in gesprek te komen?

Afvalverwerker © Shutterstock/Juice Flair

Klimaatverandering en verduurzaming kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor jullie organisatie en de medewerkers. De or moet daarbij dus zeker betrokken worden. Volgens de WOR (artikel 23 lid 3) mag de or zelf het initiatief nemen om een onderwerp onder de aandacht te brengen.

Ideeën op papier

Zet jullie ideeën over bijvoorbeeld energiebesparing op papier: wat zijn de mogelijkheden, wat levert het op, wat kost het? Vraag van tevoren via een achterbanberaad ook wat jullie collega’s vinden en neem hun standpunten mee. Stuur het stuk vervolgens naar de bestuurder en maak afspraken over hoe jullie dit behandelen: mondeling of schriftelijk? Uiteindelijk moet de bestuurder schriftelijk op jullie stuk reageren en aangeven wat hij gaat doen. Tegen dat besluit kunnen jullie niet in beroep.

Strategisch overleg

Een andere optie is om het onderwerp op de agenda te zetten van het overleg waarin de algemene gang van zaken in de organisatie wordt besproken (artikel 24 WOR). In zo’n overleg kijk je meestal een half jaar terug én vooruit. Dit is de plek om meer strategische onderwerpen te verkennen. Het voordeel is dat dan ook een lid van de raad van commissarissen aanwezig is. De WOR verzet zich niet tegen zo’n wat ruimere invulling van dit overleg.

Vervolgafspraken

Zorg dat alle drie de partijen – bestuurder, or en raad van commissarissen – tijdens het overleg over de algemene gang van zaken beschikken over dezelfde achtergrondinformatie. Zet twee tot drie concrete kwesties op de agenda die je met elkaar wilt verkennen. Maak na afloop heldere vervolgafspraken over de inhoud en het proces en plan een vervolggesprek.

Tip: De aanhouder wint!

Strategische vraagstukken op de or-agenda krijgen én houden is een proces van de lange adem. Komen jullie er onverhoopt niet uit met de bestuurder? Aarzel dan niet om de hulp van de bedrijfscommissie van de SER in te roepen. Die kan ook bemiddelen in dit soort gevallen. Bekijk ter inspiratie ook de recente publicaties over strategische medezeggenschap.


Dit doet de or-vragenservice

Stel je vraag hier. Wij geven je antwoord en helpen je op weg. 

Medezeggenschap: dit is het en zo ga je ermee werken

Medezeggenschap: wat is het, waarom is het belangrijk en hoe kun je het zelf vormgeven? Meer over de verschillende vormen en praktische tips.