Monitor arbeidsongevallen 2022 van de Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie rondde in 2022 2.295 ongevalsonderzoeken af. Daarbij waren 2.357 slachtoffers te betreuren, waarvan 40 met een dodelijke afloop. De meeste ongevallen vonden plaats in de sectoren waterbedrijven en afvalbeheer; bouwnijverheid; landbouw, bosbouw en visserij en in de industrie.

Beveiliging vastgelijnd aan hek (close-up) © Shutterstock

Ondermeer door het grote aantal werkzame mannen in deze sectoren, ligt het aantal slachtoffers onder mannelijke werkenden op 45 per 100.000 banen. Bij vrouwen is dit 6 op de 100.000 banen.

De monitor biedt een beschrijving van de aantallen, trends en achtergrondkenmerken van bedrijven en slachtoffers en draagt ook bij aan kennis over bepaalde ongevalstypen en ongevallen bij kwetsbare groepen.

De Arbeidsinspectie licht in de monitor, los van de jaarlijkse ongevallencijfers, specifieke onderwerpen uit. Dit jaar zijn dat de doelgroep stagiairs en studenten en het ongevalstype arbeidsongevallen met gevaarlijke stoffen.

Download de monitor arbeidsongevallen 2022

In 2022 vonden met jonge mensen in loondienst ongeveer evenveel ongevallen plaats als met stagiairs en studenten. Van meldingsplichtige arbeidsongevallen was 13 procent van de slachtoffers jonger dan 25 jaar.

Vier procent van de afgeronde ongevalsonderzoeken betrof een ongeval met een gevaarlijke stof. Het vaakst in de sectoren industrie (35%) en handel (16%). Ongevallen met gevaarlijke stoffen leiden ten opzichte van andere ongevalstypen, vaker tot verbranding, brandwonden of bevriezingen (65%).

Wil je meer weten over werken met gevaarlijke stoffen? Ga dan naar het dossier Gevaarlijke stoffen.

Aanpak voor betere arbeidsveiligheid

De SER-handreiking Arbeidsveiligheid biedt de helpende hand bij het groeien in arbeidsveiligheid, bij het starten, doorgaan en doorgroeien naar een veilig werkende arbeidsorganisatie.

De SER heeft ook een samenvatting van de handreiking. Deze beschrijft in het kort de zeven stappen die je moet zetten om de veiligheidsprestaties op de werkvloer aan te pakken en te verbeteren. Maar ook hoe je ongevallen en schade op het werk kunt vermijden.

Wil jij weten hoe je arbeidsveiligheid op jouw werk kunt aanpakken en verbeteren?

Raadpleeg de SER-handreiking en de samenvatting.

Gerelateerde SER-handreikingen

Relevant nieuwsbericht:

 

Meer weten over arbo en de toepassing van de Arbowet ?

Dit staat er in de Arbowet en zo pas je ‘m toe.

Neem contact met ons op

Loop je ergens tegen aan op het gebied van arbo? Stel een vraag.