Wie maakten gebruik van het STAP-budget in 2022?

In 2022 hebben ruim 214.000 mensen een aanvraag gedaan voor het STAP-budget. De regeling bleek populair bij een diverse groep mensen. Tegelijkertijd is er ruimte voor verbetering. Zo worden de eisen voor opleiders vanaf 2023 strenger om misbruik tegen te gaan.

STAP-budget © Shutterstock

Veel praktisch opgeleiden

Ruim de helft van de aanvragers is maximaal mbo-4 opgeleid. En een op de vijf aanvragers is 50 jaar of ouder. Van de 214.000 aanvragers heeft 44% een vast contract, 20% een tijdelijk contract, 15% is zzp-er, 12% is werkzoekend/werkloos, 3% geeft aan student te zijn en van 6% is onbekend wat hun arbeidsmarktpositie is. De aanvragers komen uit 14 verschillende sectoren. De zorg is met 23% de sector waar de meeste aanvragen vandaan kwamen. Ook de zakelijke dienstverlening is met 15% relatief goed vertegenwoordigd, net als de handel (10%).

Om- en bijscholing

Ruim de helft (58%) van de aanvragers wil zich met het STAP-budget bijscholen om het huidige werk beter te kunnen doen, 42% wil zich omscholen ofwel de mogelijkheid creëren om ander werk te kunnen doen. Uit een eerdere analyse blijkt dat opleidingsniveau en arbeidsmarktpositie een rol spelen bij het doel van de inzet van het STAP-budget. Zo geven mensen met een hbo- of wo-opleiding vaker aan het budget in te zetten voor bijscholing (68%). Mensen met een mbo-opleiding zijn bijna gelijk verdeeld over om- en bijscholing. Mensen zonder afgeronde opleiding of met uitsluitend afgerond basis- of voortgezet onderwijs kiezen in 54% van de gevallen voor omscholing. Het percentage werkzoekenden en werklozen dat zich wil omscholen ligt met 73% erg hoog. Werknemers met een vast of een tijdelijk contract en ZZP’ers willen zich daarentegen vaak liever laten bijscholen. De verhouding om- en bijscholen is tussen de sectoren ongeveer gelijk.

Strengere eisen

Toch zullen veel mensen moeten wachten voordat ze opnieuw aanspraak kunnen maken op het budget. De nieuwe aanvraagronde gaat pas open op 28 februari 2023. Op 12 december maakte de Rijksoverheid bekend het eerste aanvraagtijdvak vanaf januari 2023 over te slaan, vanwege aanpassingen aan de regeling die nog worden doorgevoerd. Onder andere om misbruik van de scholingsgelden te voorkomen.

Scholing en ontwikkeling

Met het STAP-budget wil de Rijksoverheid werkenden en werkzoekenden stimuleren om meer eigen regie te nemen in hun loopbaan en zo hun positie op de arbeidsmarkt versterken. Voor wie is het STAP-budget beschikbaar? Betaalt de werkgever mee? Welke opleidingen vallen onder STAP? En hoe vraag je het STAP-budget aan? De antwoorden op al deze vragen zijn te vinden op hoewerktnederland.nl

Leven lang ontwikkelen

Hoe kun je jezelf ontwikkelen? De SER werkt aan een actie-agenda om initiatieven voor leven lang ontwikkelen aan te moedigen en te helpen. In deze tijd blijkt des te meer hoe belangrijk dit is.