Deelname aan scholing onder werkenden neemt af

Werkenden hebben de afgelopen twee jaar minder scholing gevolgd en minder aan hun ontwikkeling gewerkt. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op basis van hun tweejaarlijks arbeidsmarktonderzoek. De coronapandemie en -maatregelen worden door het SCP gezien als de voornaamste factor voor deze ontwikkelingen.

Leven Lang Ontwikkelen © Shutterstock

Coronapandemie

Het aandeel werkenden dat tussen 2004 en 2018 scholing volgde op de werkvloer of via de werkgever is gedurende deze periode vrijwel gelijk gebleven. Ook het aantal werkenden dat te maken had met informeel leren op de werkvloer bleef sinds 2013 constant. Door COVID-19 en de maatregelen is dit afgenomen, maar volgens het SCP lijkt het vooralsnog een tijdelijke ontwikkeling. Welke effecten de coronapandemie op de lange termijn heeft op de arbeidsmarkt en leven lang ontwikkelen, moet nog worden onderzocht.

Stimuleren van leven lang ontwikkelen

De overheid probeert al enkele jaren om scholing, en daarmee een betere loopbaanontwikkeling, te stimuleren bij werkenden. Onder andere het STAP-budget is hiervoor opgezet, naast andere subsidieregelingen die door verschillende partijen worden aangeboden. Lees meer over het STAP-budget en op deze pagina over andere scholingsfondsen en subsidieregelingen.