SCP vraagt aandacht voor scholing bij werkgevers

Een op de drie werkgevers vindt dat werknemers zelf verantwoordelijk zijn voor het volgen van de benodigde opleidingen en cursussen. Dat blijkt uit een nieuwe editie van het onderzoek Arbeidsmarkt in kaart van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Bij de Overheid vindt 51% van de respondenten dat werknemers zelf verantwoordelijk zijn voor het volgen van cursussen en opleidingen. Bij de bouwnijverheid is dat 16%.

Onderzoek leren en werken © Shutterstock

Met name grote organisaties vinden dat werknemers zelf verantwoordelijk zijn voor de eigen ontwikkeling. Eén op de zes werkgevers vindt dat de cursussen die werk gerelateerd zijn in de eigen tijd gedaan moet worden, ook dat aandeel verschilt sterk tussen sectoren. Lees hier het onderzoek van het SCP. 

Leercultuur

Ook meldt het SCP dat in veel organisaties niet voor alle werknemers persoonlijke opleidingsbudgetten of persoonlijke ontwikkelplannen beschikbaar zijn. Het aandeel werkgevers met persoonlijke opleidingsbudgetten laat wel een stijgende lijn zien, behalve in het laatste jaar. In 2021 heeft gemiddeld 68,8% van de werknemers een cursus of opleiding gevolgd. Dit is een fors lager percentage dan in 2019 toen was het 81,5% van de werknemers. In de Monitor Leercultuur van de SER en TNO is gebleken dat de deelname en de behoefte om deel te nemen aan cursussen of opleidingen relatief sterk afnam in de corona pandemie.

Opvallend is verder dat het aantrekken van nieuw personeel als manier om nieuwe kennis te vergaren sterk is toegenomen ten opzichte van 2019. Het aantal organisaties dat het personeel laat rouleren als manier om zich te ontwikkelen is sterk afgenomen. Werkgevers zetten steeds meer in op het vergaren van kennis en vaardigheden van buitenaf.