Leercultuur gemeenten deels positiever dan andere sectoren

De leercultuur bij gemeenten is positief in vergelijking met andere sectoren. Dat blijkt uit onderzoek van TNO in opdracht van A&O fonds Gemeenten, het opleidingsfonds van de gemeenten. Dit gaat dan met name over de deelname aan cursussen en het leren op de werkplek. De deelname aan langere opleidingen is bij gemeenteambtenaren juist lager dan in andere sectoren.

Leercultuur bij gemeenten © Shutterstock

Leercultuur

Volgens het onderzoek zou zes op de tien ambtenaren de afgelopen twee jaar een cursus hebben gevolgd, tegenover 49% in andere sectoren. Ook geeft 47% aan veel te leren van het takenpakket, oftewel leren op de werkvloer. Maar ook bij gemeenten, net zoals bij veel andere sectoren, is een dalende trend te zien in de deelname aan cursussen en opleidingen. Volgens de Monitor Leercultuur van SER en TNO, waarin het beeld van de leercultuur voor alle sectoren wordt geschetst, neemt het aandeel werknemers dat een opleiding of cursus volgt al jarenlang gestaag af. In 2012 had 54% van de werknemers de afgelopen 2 jaar een opleiding of cursus gevolgd, terwijl in 2021 dit nog 49% was. Corona, de vergrijzing en de flexibilisering van de arbeidsmarkt verklaren een deel, maar kunnen niet de totale daling verklaren.

Lees hier alle bevindingen van de Monitor Leercultuur