Jaaroverzicht SER Topvrouwen en SER Diversiteitsportaal: hoogtepunten van 2023

Van de officiële lancering van het bedrijvendashboard van het SER Diversiteitsportaal - en daarmee het startschot voor grote vennootschappen om te rapporteren over diversiteit in de (sub)top van hun organisatie - tot aan een vernieuwde SER Topvrouwen database. Het jaar 2023 bestond uit vele waardevolle momenten voor SER Topvrouwen en het SER Diversiteitsportaal.

Kim Putters en Herna Verhagen versturen de brieven © Bart Maat

Op 31 januari 2023 lanceerden SER-voorzitter Kim Putters, PostNL CEO Herna Verhagen en OCW-minister Robbert Dijkgraaf het bedrijvendashboard van het SER Diversiteitsportaal. Op dat moment werden aan de ruim 5.000 bedrijven ook meteen brieven met inlogcodes verstuurd - om binnen 10 maanden te rapporteren via dit portaal. De opening van het portaal – en de daarbij behorende helpdesk -markeerde een belangrijke stap voor het monitoren en verbeteren van de man-vrouwverhouding in de (sub)top van bedrijven. Kim Putters: "Door streefcijfers te formuleren en te rapporteren over de voortgang op het portaal maken bedrijven inzichtelijk waar ze staan. Ook kunnen bedrijven van elkaar leren en nog sneller stappen maken. 

Op diezelfde dag lanceerde SER Topvrouwen een vernieuwde database. Na ruim 6 jaar was de database, waarin inmiddels meer dan 3.300 profielen van board ready vrouwen zijn opgenomen, toe aan technische vernieuwing . Daarom is de Topvrouwen database - mede op basis van input van Topvrouwen en executive searchers - in een nieuw jasje gestoken.

Samen voor meer impact

Ook in het nieuwe jaar bleven we stakeholders en impactmakers betrekken bij onze missie voor meer genderdiversiteit in de (sub)top. Zo organiseerden we op Internationale Vrouwendag – de bijeenkomst ‘Samen impact maken: naar meer genderdiversiteit’. Het event riep impactmakers - waaronder bedrijven, rolmodellen en andere D&I ambassadeurs - op samen vaart te maken met het realiseren van gelijke kansen voor álle vrouwen vanuit alle lagen van de samenleving.

© Dirk Hol

Het samenbrengen van impactmakers gebeurde ook tijdens het SER Topvrouwen United 2023. Tijdens het event 'Lead a better future: creating an equitable career path for women’ kwamen topvrouwen uit de SER topvrouwen database, toptalent en ambassadeurs bijeen om samen werk te maken van een gelijkwaardig speelveld voor ambitieuze vrouwen. Daarbij was in het bijzonder aandacht voor de kracht van de SER Topvrouwen community en de rol die deze kan spelen bij het realiseren van een inclusieve samenleving met gelijkwaardige kansen voor vrouwelijk toptalent.

Voor én door bedrijven

In 2023 bleef de SER bedrijven ook ondersteunen bij de informatiebehoefte rondom de rapportageverplichting – voortkomend uit de wet ‘ingroeiquotum en streefcijfers’ – en het maken van stappen voor meer genderdiversiteit in de (sub)top. Dat deden via we de helpdesk, waar bedrijven terecht kunnen met vragen over het diversiteitsportaal, de rapportage en de wet ‘ingroeiquotum en streefcijfers’. Zo heeft de Helpdesk dit jaar meer dan 6.500 hulpvragen binnengekregen en 3.500 inhoudelijke vragen beantwoord.
ondersteunden we bedrijven door in gesprek met hun te gaan tijdens dialoogbijeenkomsten, werkbezoeken en kennissessies, maar ook het delen van praktijkverhalen en goede voorbeelden.

Zo ontmoetten leiders van bedrijven en vertegenwoordigers van brancheorganisatie uit de financiële sector die succesvol diverser willen worden elkaar bij de SER op 12 september. Tijdens een dialoogsessie wisselden ze kennis en ervaring uit voor meer diversiteit in de (sub)top van deze sector. Ook bracht OCW-minister Dijkgraaf - in het kader van de naderende rapportagedeadline voor grote vennootschappen op 31 oktober 2023 – een bezoek aan het hoofdkantoor van Hema. Daar ging de minister in gesprek ging met de HEMA (sub) top over de diversiteitsambities van de organisatie en het belang van diversiteit en inclusie in alle lagen van het bedrijf.

Bekijk hieronder de video van het werkbezoek.

 

Ook Diversity Day – dat dit jaar alweer voor zijn 5e keer editie markeerde - was een belangrijk moment om met bedrijven in gesprek te gaan over diversiteit en inclusie. Tijdens dit event deelden prominenten hoe organisaties zich actiever in kunnen zetten op dit thema en welke good practices daarvoor nodig zijn. Tevens werd de video van het bezoek van OCW-minister Dijkgraaf aan Hema getoond aan de meer dan 600 deelnemers.

Samenvallend met Diversity Day, vond de allereerste SER Talks plaats. Tijdens deze eerste editie deelde Petri Hofsté - RvA-lid SER Topvrouwen en commissaris bij onder meer Rabobank, Achmea en Fugro - haar visie op het leiderschap van de toekomst en de rol die diversiteit en inclusie daarin spelen. Zo pleitte Hofsté: “Diversiteit en inclusiviteit zijn randvoorwaardelijk om de maatschappelijke uitdagingen waarmee we te maken hebben succesvol het hoofd te bieden. Er is een fundamentele verandering van ons denken over economie, ecologie en het welzijn van mensen nodig.”
Na deze inzichten van Petri Hofsté schoven Ruben Brave en Bas van Weegberg aan voor een panelgesprek, waarin de experts hun perspectieven deelden over diversiteit en inclusie in de praktijk.
 

Overzicht webinars en live events 2023

Activiteiten SER Diversiteitsportaal 2023

Peildatum cijfers: 15 december 2023

We kijken ernaar uit om ook volgend jaar weer meer mooie stappen te mogen maken voor meer diversiteit en inclusie in (sub)top – samen met topvrouwen, bestuurders, bedrijven, executive searchbureaus, sociale partners en andere betrokkenen.

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor het bijdragen aan de ambities en het werk van SER Topvrouwen en het SER Diversiteitsportaal. Het nieuwe jaar brengt nieuwe kansen dichterbij. Met elkaar blijven wij streven naar meer vrouwelijke benoemingen in de top en subtop van het Nederlandse bedrijfsleven.

Fijne feestdagen en een prachtig 2024!