Female Board Index 2022: voor het eerst meer vrouwen dan mannen benoemd als commissaris, groei vrouwelijke bestuurders blijft achter

De jaarlijkse Female Board Index 2022 laat zien dat de percentages vrouwelijke bestuurders en commissarissen bij de 89 Nederlandse onderzochte beursondernemingen dit jaar gestegen zijn ten opzichte van vorig jaar. Zo blijkt uit de vandaag gepubliceerde index dat het percentage vrouwelijke commissarissen van 33% naar 38% ging. Het percentage vrouwelijke bestuurders is ook gestegen, maar veel minder hard, van 14% naar 15%.

Diverse zakenmensen werken tijdens een kantoorvergadering © Shutterstock / Ground Picture

Daarmee voldoen nu 72 beursgenoteerde ondernemingen aan het wettelijk ingroeiquotum, dat dit jaar voor het eerst geldt, van ten minste een derde vrouw en ten minste een derde man in de RvC’s. De 17 ondernemingen die niet voldoen moeten gezamenlijk 18 vrouwen benoemen om het quotum te behalen. De Female Board Index werd voor de 16e keer opgesteld door hoogleraar Corporate governance Mijntje Lückerath aan TIAS School for Business and Society (Tilburg University). De peildatum is 31 augustus 2022.

Nieuwe benoemingen

Er werden dit jaar 85 nieuwe commissarissen benoemd, hiervan waren er 47 vrouw (55%). Dit betekent dat er voor het eerst meer vrouwen dan mannen benoemd zijn als commissaris. Lückerath-Rovers: “Er wordt door mannen vaak ‘gekscherend’ geklaagd dat zij niet meer aan de bak komen als commissaris, omdat alle vacatures tegenwoordig door een vrouw worden ingevuld, maar deze cijfers laten zien dat pas dit jaar een gelijk aandeel van de benoemingen naar een vrouw ging.” Toch blijft het aantal benoemingen van vrouwelijke bestuurders nog steeds fors achter. Van de 32 nieuwe bestuurders, waren er vijf vrouw (16%).

Wet ingroeiquotum en streefcijfers

Sinds 1 januari 2022 is de wet ingroeiquotum en streefcijfers  van kracht. Deze wet heeft tot doel een evenwichtigere man-vrouwverhouding in de (sub)top van bedrijven te bewerkstelligen. Voor beursgenoteerde bedrijven betekent dit dat hun RvC bestaat uit een minimale vertegenwoordiging van een derde vrouw en een derde man. 72 ondernemingen voldoen aan dit ingroeiquotum, dit waren er in 2021 nog 61.


SER Diversiteitsportaal

Naast het ingroeiquotum voor beursgenoteerde bedrijven verplicht de nieuwe wet de 5.000 grootste vennootschappen streefcijfers en plannen van aanpak op te stellen en te rapporteren over behaalde resultaten over de man-vrouwverhouding in de (sub)top. De SER heeft de wettelijke taak gekregen om deze rapportage te faciliteren en de resultaten van bedrijven zichtbaar te maken. De SER heeft daarvoor het SER Diversiteitsportaal  ingericht.