Kabinet vraagt Denktank coronacrisis om advies

Het kabinet heeft de Denktank coronacrisis, geïnitieerd door de voorzitter van de SER Mariëtte Hamer, gevraagd te adviseren over de sociaaleconomische aspecten van de coronacrisis. Dat staat in de Kamerbrief die Minister De Jonge (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) deze week aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Aanpak coronacrisis © Marcel vd Bergh / HH

Denktank coronacrisis

De denktank is in de tweede helft van maart ontstaan met het doel:

  • Kennis te verzamelen en uit te wisselen over economische en sociaalmaatschappelijke ontwikkelingen;
  • Oplossingsrichtingen voor een zo goed mogelijk economisch herstel aan te geven; alsmede knelpunten te signaleren op sociaal-maatschappelijk terrein en daarvoor oplossingen aan te reiken;
  • Praktische voorstellen te ontwikkelen.

Bij de Denktank coronacrisis zijn naast de sociale partners en kroonleden ook aangesloten o.a. VNG, DNB, WRR, CPB, CBS, SCP, Onderwijsraad, RVS, Clingendael, ACVZ en de Ministeries SZW en EZK.

Het kabinet heeft de Denktank coronacrisis gevraagd in de loop van mei een eerste briefadvies te geven. Daarnaast zal het kabinet de Denktank advies vragen over gebruik van OV en auto in de komende maanden.

Meer informatie:

Kamerbrief: COVID 19 Update stand van zaken (6 mei 2020)