Bijeenkomst Sectoraal & Regionaal LLO-netwerk bij de Fruit Tech Campus

Op donderdag 30 maart 2023 bezocht het Sectoraal & Regionaal LLO-netwerk de Fruit Tech Campus in Geldermalsen. Deze campus is opgericht vanuit bedrijven als antwoord op een aantal uitdagingen in de personeelsvoorziening binnen de eigen sector: te weinig instroom in het beroepsonderwijs, personeelskrapte en heel veel nieuwe technologieën waarin medewerkers bijgeschoold moeten worden.

Studenten tussen de fruitbomen met drone (Fruit Tech Campus) © Fruit Tech Campus

Het antwoord van een branche op de onderwijs- en leven lang ontwikkelen uitdagingen

Harrij Schmeitz, directeur Fruit Tech Campus lichtte toe dat de Fruit Tech Campus een 'innocation ecosysteem' wil zijn voor de branche van fruitproducenten en hun toeleveranciers door het verbinden van innovatie en educatie (= innocation). Technologie speelt een grote rol speelt in de innovatie van de sector. Op de Fruit Tech Campus worden medewerkers toegerust voor de volgende generatie technologie. Werken in de fruitteelt doet vandaag de dag eerder denken aan het werken in een gameconsole dan aan noeste landarbeid.

Deelsessies

In deelsessies werd vervolgens ingegaan op:

  • hoe internationale werkstudenten gehuisvest, begeleid worden en perspectief wordt geboden voor ontwikkeling van de teelt in hun land van herkomst.
  • succesfactoren voor een campus als ontwikkelmodel: het moet gaan om een urgente vraag die door alle partijen gevoeld wordt. Je moet de partijen (bedrijven, studenten, onderwijs) gaan hálen en community-vorming en clubhuisgevoel is een belangrijke aantrekkingsfactor. En je moet altijd over de beste sprekers, apparatuur en dergelijke beschikken.
  • snel en vraaggericht inspelen op opleidingswensen van bedrijven door bekostigd en niet-geaccrediteerd aanbod. Voor het onbekostigd onderwijs (vmbo, mbo, hbo) biedt de Fruit Tech Campus materiaal en faciliteiten, een HBO-minor Fruit & TechActiviteit en promotie- en wervingsactiviteiten voor het vmbo.
  • de koppeling tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Aan de onderwijskant ligt een uitdaging wat betreft het aanbieden van modulair onderwijs – los van de vraag of dat op mbo of hbo niveau plaatsvindt en of het via regulier onderwijs plaatsvindt of in de vorm van LLO. Aan de arbeidsmarktkant ligt een uitdaging in het verder uitwerken van kwalificaties voor (fruit)beroepen.

Paneldiscussie: ‘Vraagsturing in perspectief’

Tijdens de panelcommissie kwam onder andere aan de orde of bedrijven meer invulling moeten geven aan vraagsturing richting het onderwijs. Gangbaar is om de onderwijsvraag van individuele jeugdige ( opleiding die kwalificatie voor het leven oplevert) en de onderwijsvraag van een bedrijf ( training voor specifieke groepen die kwalificatie voor specifiek thema oplevert) uit elkaar te houden. Deze vragen hebben elk een andere doelstelling en een andere logistiek. De Fruit Tech Campus beoogt juist om een bedrijfsschool te zijn die luistert naar en acteert op de vraag vanuit bedrijven èn om het tekort aan studenten op te lossen. Het is echter niet eenvoudig gebleken om vanuit de Fruit Tech Campus iets te kunnen bieden aan de jonge mbo-student. Regelgeving en cultuurverschillen tussen bedrijfsleven en een mbo-school zitten hierbij nog in de weg.
Regulier - en bedrijfsonderwijs moeten elkaar in ieder geval helpen bij de positieve beeldvorming van de sector en het stimuleren van het willen gaan leren. Dus hoewel initieel onderwijs en LLO ieder een eigen organisatiespoor vraagt moet je ze ook weer bij elkaar laten komen.

Ben je zelf als projectleider betrokken bij een regionaal of sectoraal samenwerkingsverband op het gebied van leven lang ontwikkelen en heb je interesse om deel te nemen aan de netwerkbijeenkomsten? Je leest er meer over op de pagina van Sectoraal en Regionaal LLO-netwerk.