Nieuw beheersregime chroom-6-houdende coatings

ProRail, Gasunie, Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf hebben een nieuwe versie van het beheersregime opgesteld voor het beroepsmatig bewerken of verwijderen van chroom-6-houdende coatings en verven. Het vernieuwde regime is gericht op de beheersing van de blootstelling aan inhaleerbaar stof.

man verft trein © ANP Foto / Anita Pantus

Nieuwe inzichten gebaseerd op metingen laten zien dat maatregelen die de concentratie stof voldoende reduceren voor de meeste bewerkingen, in de praktijk ook de blootstelling aan chroom-6 in voldoende mate afdekken.

Bekijk het beheersregime (versie 2)

Chroom-6-houdende verven en coatings zijn gebruikt voor de conservering van metalen, betonnen en houten bouwmaterialen. Bij het bewerken of verwijderen daarvan – bijvoorbeeld bij bruggen, stations of andere gebouwen – kunnen chroom-6-verbindingen vrijkomen.

  • Medewerkers kunnen tijdens de werkzaamheden aan verven/coatings worden blootgesteld, omdat stof of damp vrijkomt (directe blootstelling);
  • Indirecte (secundaire) blootstelling kan plaatsvinden doordat medewerkers in de buurt staan van iemand die door werkzaamheden stof of damp produceert; 
  • Ook kunnen medewerkers, doordat zij stof aan hun kleding hebben en met zich meedragen, zichzelf, collega’s of derden later alsnog blootstellen. 

Arbeidshygiënische strategie

Bij het formuleren van maatregelen is zoveel mogelijk rekening gehouden met het toepassen van de arbeidshygiënische strategie. Bij bestaande methoden en bewerkingen zijn de maatregelen gebaseerd op de kennis van die bewerkingen en de daarbij beschikbare blootstellingsmetingen.

Bekijk hier meer informatie over de arbeidshygiënische strategie.

Wat zegt de Arbowet over werken met gevaarlijke stoffen?

Werkgevers moeten maatregelen nemen om gezondheids- en veiligheidsrisico’s van het werken met gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Als er een wettelijke grenswaarde voor een gevaarlijke stof bestaat, dan moet de werkgever maatregelen nemen om de blootstelling aan de stof onder die grenswaarde te houden. Bij kankerverwekkende stoffen moet de werkgever stappen zetten om de blootstelling altijd zo laag mogelijk te maken, zelfs als deze al lager is dan de grenswaarde. Als er geen wettelijke (publieke) grenswaarde bestaat, moet de werkgever zelf een bedrijfsgrenswaarde (private grenswaarde) vaststellen.

Dit staat er in de Arbowet en zo pas je ‘m toe.

Heb je vragen over werken met gevaarlijke stoffen? Stel ze aan het SER Arboplatform.

Gerelateerd nieuws